พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก เว็บบอร์ดธรรมะไทย
Share |

ฟังเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี ๔๑ บท

ฟังเสียงสวดมนต์ ดูบทสวดมนต์ ดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์ mp3 รวมเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี รวม ๔๑ บท แนะนำให้ลองฟังกันดูแล้วท่านจะรู้ว่าความไพเราะของบทสวดมนต์เมื่อนำมาเรียบเรียงผสานเสียงดนตรีแล้วก็หาได้น้อยหน้าเพลงทั้งหลายของเหล่าศิลปินต่างๆ ที่วางขายเลย ชุดนี้เหมาะสำหรับการรับฟังในทุกโอกาส จะเปิดในระหว่างทำงาน ขับรถ ฟังก่อนนอน หรือเวลามีเรื่องกลุ้มใจ ชุดนี้ช่วยได้มากในเรื่องการผ่อนคลาย..

๐๑.บทพุทธคุณ อิติปิโส แปล
๐๒.บทธรรมคุณ สวากขาโต แปล
๐๓.บทสังฆคุณ สุปะฏิปันโน แปล
๐๔.ชุมนุมเทวดา ๑
๐๕.คาถาชินบัญชรบาลี
๐๖.คาถาชินบัญชรแปล
๐๗.คาถาโพธิบาท บูรพารัสมิง
๐๘.มงคลสูตรอินเดีย
๐๙.มงคลสูตรแปล
๑๐.บทบูชาพระเจ้าสิบชาติ
๑๑.พุทธชัยมงคลคาถา
๑๒.พุทธชัยมงคลคาถาแปล
๑๓.กะระณียะเมตตะสูตร ๑
๑๔.ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
๑๕.มงคลจักรวาฬ ๘ ทิศ
๑๖.ปฏิจจสมุปบาทอินเดีย
๑๗.คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
๑๘.ชินบัญชรธิเบต
๑๙.รัตนสูตรอินเดีย
๒๐.พาหุงอินเดีย
๒๑.นมัสการรอยพระพุทธบาท
๒๒.นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
๒๓.ชุมนุมเทวดา ๒
๒๔.รัตนสูตรธิเบต
๒๕.บทไหว้พระเกตุแก้วจุฬามณี
๒๖.พาหุงนานาชาติ
๒๗.คาถาชินบัญชร
๒๘.ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อินเดีย
๒๙.กะระณียะเมตตะสูตร ๒
๓๐.คุณพระรัตนตรัย
๓๑.นมัสการพระไตรรัตน์
๓๒.ธรรมพุทธาส
๓๓.นิพพาน
๓๔.ปลงสังขาร ๑
๓๕.ปลงสังขาร ๒
๓๖.บทพิจารณาอาการ ๓๒
๓๗.โอวาทธรรม
๓๘.บทพิจาณาสังขาร
๓๙.ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
๔๐.เพลงกรวดน้ำบทพิเศษ
๔๑.ปัตติทานะคาถา

ลองเข้าไปฟังกันได้ที่...
http://www.suadmonnetwork.com/2013/04/blog-post_7442.html
ได้รับอนุโมทนา 1 ครั้ง จาก sarayuth,


ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 12330 คน  ปิดหน้านี้


DT014611

สวดมนต์เน็ทเวิร์ค

28 เม.ย. 2556 เวลา 16:27 น.

โพสต์: 3
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 8


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย