ช่วยอธิบายให้ด้วยครับ

 ttum    

"เจริญจิตภาวนา ให้ได้บุญให้ได้กุศลเยอะๆ" หมายความว่าอย่างไร และทำอย่างไร ช่วยขยายความให้เข้าใจด้วยครับ ขอบคุณครับ    
จิตตภาวนา เป็นการอรมรมจิตใจให้พ้นจากเครื่องเศร้าหมองต่าง ๆ น่ะค่ะ การเจริญจิตตภาวนาเป็นการเจริญบุญขั้นละเอียดและสูงสุดแล้วนะคะ คือได้กุศลเยอะแน่นอน เพราะเป็นไปเพื่อแนวแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง แบ่งเป็น 2 ประเภทน่ะค่ะ

1. สมถภาวนา เป็นการอบรมจิตให้เกาะเกียวอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว ซึ่งการภาวนาลักษณะนี้ จะช่วยให้จิตใจเราพ้นจากเครื่องเศร้าหมองเป็นการชั่วคราว คือเฉพาะตอนที่เราภาวนาน่ะค่ะ ส่วนแนววิธีทำสมถภาวนาให้ได้ผลดี ก็ลองหาอ่านกรรมฐาน 40 ประเภทดู เหมาะแก่จริตนิสัยที่แตกต่างกันค่ะ

2. วิปัสสนาภาวนา เป็นการอบรมจิตให้รู้แจ้งเห็นจริง ในขั้นของปัญญา คือเห็นจริงตรงกับสภาวะที่แท้จริงของธรรมชาติทั้งปวง จนถอนความหลงผิด การยึดติดในสิ่งทั้งหลายได้ คือเมื่อฝึกแล้วเราจะมีมุมมองและการวางตัวกับโลกแบบใหม่ในทางที่ถูกต้องตามความจริง ซึ่งวิปัสสนาญาณก็จะมีหลายขั้นนะคะ แต่ไม่ขอลงละเอียดลึกอ่ะค่ะ คือญาณที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็จะพัฒนาไปสู่ความเข้าใจถูก คือลดจากความครอบงำของกิเลส คือตัวราคะ โทสะ โมหะเป็นขั้น ๆ อย่างที่ตามสมมติเค้าอาจเรียกว่า อริยบุคคล 4 คู่ 8 จำพวก คือ ตั้งแต่ โสดา สกิทา..จนถึงอรหันต์น่ะค่ะ คือสุดท้ายก็ไม่ถูกครอบงำและชักจูงของกิเลสได้อีกเลย เป็นบุญสูงสุดเลยนะคะ เป็นเนื้อนาบุญของโลกเลยก็ว่าได้ ถ้าอยากศึกษาส่วนนี้ ลองไปหาอ่านเรื่องสังโยชน์ 10 ดูนะคะ จะช่วยชี้ทางให้ได้อีกมากทีเดียว

อย่างไรก็ตามพื้นฐานการทำภาวนาให้ได้เกิดผลดีนั้น ศีล 5 ต้องมาเป็นหลักเป็นฐานให้แก่ใจอย่างแนบแน่นนะคะ ไม่อย่างนั้นการภาวนาจะเป็นไปด้วยดีได้ยากน่ะค่ะ

อนุโมทนา..


• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• ไร้ สติ ....... เมื่อจิตเป็น อกุศล

• "ที่เกิด-ที่ดับแห่งธรรม" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

• [15 นาที] นำนั่งสมาธิคลายกังวล | Meditation to release stress and anxiety

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ...พุทธศาสนสุภาษิต...

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย