พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญอบรมกรรมฐาน

 pookmainz    28 ก.พ. 2557

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร ๗ วัน (ไป-กลับ) รุ่นที่ ๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีพระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการอบรม

ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณดวงเด่น โพธิ์สุ โทร.๐๒-๒๘๑-๙๕๖๓ - ๔ กด ๑๑๖
 3,959 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย