วิธีทำสมาธิ แบบหลวงปู่มั่น

 DhammathaiTeam   28 ก.พ. 2563

วิธีทำสมาธิ แบบหลวงปู่มั่น
----------------------------------------------
เรียบเรียงโดย : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=MEv_ZlSMefE


 เปิดอ่านหน้านี้  4026 


  ความคิดเห็น• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

• "บุพพการี-กตัญญูกตเวที" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี

• วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจอิทธิบาท 4

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย