ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม จะจัดขึ้นวันที่ 30 มีนาคม-1 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 raklukecamp  

ค่ายที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตามแนววิถีพุทธ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างมีคุณธรรม ไปกับทีมพระวิทยากร จากสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนักจิตวิทยา สหวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ที่จะทำให้น้องๆ รู้ว่า

• เด็กๆ พัฒนาได้ถ้าใจมีศีล
• ทักษะชีวิต ด้วยวิถีแห่งพุทธะ
• โภชนาการแห่งความสุข
• สวนดอกไม้ใต้แสงธรรม
• สร้างจิตสำนึกสายใยครอบครัว
• ธรรมะเฮฮา กับนิทานชาดก
• ฝึกสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี Smart & Smile
• ก้าวไปในบุญ
• ครอบครัวยุคใหม่เปิดใจสู่ธรรม
• บริหารจิต เจริญปัญญา พัมนากาย วาจา ใจ
• อัจฉริยะใจใสวัยปิ๊ง เกมชีวิตพิชิตทุกสิ่ง
• แสงเทียนแห่งปัญญา กตัญญูกตเวที
• ตุงคุณธรรม จริยะธรรมแห่งความดี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 มีนาคม 2556 รับจำนวนจำกัด
** น้องๆอายุ 4-6 ปี จำนวน 25 คน
น้องๆอายุ 7-9 ปี จำนวน 40 คน
น้องๆอายุ 10-12 ปี จำนวน 40 คน
น้องๆอายุ 13-15 ปี จำนวน 40 คน
น้องๆอายุ 16-18 ปี จำนวน 40 คน
น้องๆระดับอุดมศึกษา จำนวน 25 คน
รับผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน จำนวน 40 คน**
อัตราค่าสมัครคนละ 1,250 บาท
***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร โบชัวร์ได้ที่ที่เว็บไซต์ http://www.thammacamp.com
สอบถามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กลุ่มใจใสวัยปิ๊ง
086-3239578, 084-9291105, 083-0171699 ,089-1525661, 086-539-0775
E-mail raklukecamp@hotmail.com


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• การร่วมมือกัน (กรุงคมิคชาดก)

• "๖๘ ผลแห่งการปฏิบัติ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "รักษาศีลที่ละข้อ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย