เบียดเบียนผู้อื่นมามากก็โรคมาก อายุสั้น : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

คนที่มีอายุสั้นก็ลองสังเกตดูว่าเป็นไงน่ะ มีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างสำคัญอีกด้วยนะ
โรคบางอย่างหมอรักษาหายไม่ได้เลย แสดงว่าคนที่มาเกิดในยุคนี้แต่ชาติก่อนนั้นทำบาปมามาก
เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะ ให้ล้มให้ตายมามากมายทีเดียว
เพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้จึงมีโรคภัยเบียดเบียนมากมายก่ายกอง

ใครยังไม่เห็นให้ไปโรงพยาบาลนะ ไปโรงพยาบาลนั่นอู๊ย..เดินเที่ยวดูเตียงคนไข้
นอนเรียงกันเป็นแถว บางคนก็อยู่ในโรงพยาบาลตั้งเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนก็มี
ในที่สุดก็ไม่หาย อย่างนี้แหละไม่เลือกว่าพระสงฆ์องคเจ้า
ไม่เลือกว่าชาวบ้านผู้ครองเรือน ต่างคนต่างสร้างบาปสร้างกรรมมา
แต่ในชาติก่อนนู้นมากมายบางท่านนะ บางท่านบางคนน่ะ
เหตุนั้นจึงมีโรคภัยเบียดเบียนรับทุกข์ทนทรมานนานกว่าจะตาย

อันนี้ชี้ให้ดูว่า ชีวิตนี้มันเนื่องอยู่ด้วยกรรมดีกรรมชั่ว สรุปลงแล้วนะ
ถ้ามันไม่เนื่องอยู่ด้วยกรรมดีกรรมชั่วเป็นอะไรก็ต้องเป็นเหมือนกันหมดน่ะซิ..
ถ้าอายุยืนก็อายุยืนด้วยกัน ถ้าไม่มีโรคภัยเบียดเบียนก็ไม่มีเหมือนกัน
นี่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยตกแต่งนะรูปร่างกายอันนี้น่ะ แต่นี้ไม่เป็นอย่างว่านั้นทุกคนก็รู้ดีนี่
บางคนก็สมบูรณ์ร่างกายนี่ก็เพราะไม่ได้ทำบาป ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นมาแต่ก่อน
และก็ชอบให้ข้าวน้ำโภชนอาหารเป็นทานมากๆ ดังนั้นให้รู้ไว้


• เวสารัชชญาณในฐานะทั้ง ๔

• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

• ๓๗.ปางโปรดพุทธบิดา

• พระคาถามหาจักรพรรดิ์ - หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ 108 จบ

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย