ขอเชิญร่วมสร้างพระอุโบสถหลังแรกของวัดหนองศาลเจ้า

 vipat.p    14 ก.ย. 2555

วัดหนองศาลเจ้าโดยพระปลัดสุเทพยโสธโรและชาวบ้านหนองศาลเจ้า ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระอุโบสถ ทางวัดยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ติดต่อท่านเจ้าอาวาสพระปลัดสุเทพยโสธโร 0811926 975
 4,125 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย