ขอเชิญร่วมสร้างพระอุโบสถหลังแรกของวัดหนองศาลเจ้า

 vipat.p   14 ก.ย. 2555

วัดหนองศาลเจ้าโดยพระปลัดสุเทพยโสธโรและชาวบ้านหนองศาลเจ้า ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระอุโบสถ ทางวัดยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ติดต่อท่านเจ้าอาวาสพระปลัดสุเทพยโสธโร 0811926 975
 เปิดอ่านหน้านี้  3050 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย