อยากทราบวิธีการทำสังฆทานที่ถูกต้อง

 สัทธานุสารี  

อยากทราบวิธีการทำสังฆทานที่ถูกต้องครับ เพราะมีคนบอกว่าถ้าทำไม่ถูกต้องอาจกลายเป็นเปรตได้


• พญาช้างสีลวะ (สีลวนาคชาดก)

• บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

• เบื่อเพราะกิเลสกับเบื่อเพราะมีปัญญา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• ...พุทธศาสนสุภาษิต...

• วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย