พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา

 pookmainz    25 พ.ย. 2554

พุทธสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ ๔๑ ถ.พระอาทิตย์ เขตพระนคร เวลา ๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.
 3,962 

  แสดงความคิดเห็น• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• วัดปากน้ำ

• พระวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้า

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "หลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย