"ศีล เครื่องนำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12   28 ก.ย. 2561


 "ศีล เครื่องนำทางที่ประเสริฐ"

" .. พุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่า "ศีลเป็นคุณรวมกำลังอย่างเลิศ ศีลเปรียบเป็นเสบียงทางอย่างสูงสุด ศีลเป็นผู้นำทางอย่างประเสริฐ ซึ่งเป็นเครื่องขจรไปทั่วทิศ"

ได้ฟังคุณของศีลแม้เพียงเท่านี้ น่าซาบซึ่งถึงความอัศจรรย์ของศีล "ผู้มีปัญญาย่อมไม่ปฏิเสธศีล" แม้เคลือบแคลงสงสัยว่าจะไม่เป็นดังกล่าว ก็ควรต้องลองทำศีลให้มีในตน "ทำตนให้เป็นผู้มีศีล เพื่อพิสูจน์ว่าศีลมีคุณวิเศษดังกล่าวจริงหรือไม่จริง"

"แต่ผู้ไม่มีปัญญาย่อมปฏิเสธทันที" โดยไม่มีโอกาศพิสูจน์ ไม่ให้โอกาศตนเองได้รู้ได้เห็นด้วยตัวเองว่าศีลมีคุณวิเศษจริงหรือไม่จริง "ย่อมพลาดโอกาศที่จะได้ใช้คุณวิเศษของศีลเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง" .. "

"แสงส่องใจ" ๕ ธันวาคม ๒๕๒๕
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 DT014902

วิริยะ12

28 ก.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  3993 

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย