"สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    18 พ.ค. 2564

.
 "สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง"

" .. เพราะทำให้จิตใจได้รู้จักกับความมั่งมี "จิตใจที่ขาดสันโดษประกอบด้วยความปรารถนากระหายในสิ่งต่าง ๆ ย่อมรู้จักว่าขาดแคลนอยู่เสมอ" แม้จะได้ภูเขาที่เป็นทองทั้งลูกก็คงขาดแคลนอยู่นั่นเอง ท่านจึงแสดงว่า "แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาคือความอยากไม่มี" .. "

"แสงส่องใจ"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
    DT014902

วิริยะ12

18 พ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5435 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย