คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ได้ละสังขารแล้ว รดน้ำเสาร์ 3 ธค. 54 @16.00น.วัดพระศรีมหาธาตุฯบางเขน ศาลา 8/2

 kaveebsc    2 ธ.ค. 2554

คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ได้ละสังขารแล้ว รดน้ำเสาร์ 3 ธค. 54 @16.00น.วัดพระศรีมหาธาตุฯบางเขน ศาลา 8/2

คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ผู้เป็นธรรมาจารย์ ที่พวกเราชาวพุทธฯ น้อมบูชาพระคุณอันหาที่สุดมิได้
ได้ละสังขารแล้ว ด้วยวัย 94 ปี 3 เดือน

จะมีพิธีรดน้ำ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00 น. ณ ศาลา 8/2 ห้องแอร์ VIP
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

“ท่านเป็นผู้โชคดี ได้มาพบพระพุทธศาสนา มีโอกาสรับของขวัญจากพระพุทธเจ้า
ขอให้ทุกท่านมีความเพียร มีความอดทน มีความพอใจที่จะก้าวไปสู่ทางสันติสุข
โดยยึดมั่นปฏิบัติธรรมะ สมถะและวิปัสสนาอันเป็นทางตรงและถูกต้องแล้ว
ท่านจะต้องได้รับและรักษาของขวัญจากพระพุทธเจ้าไว้ คือ
ความสุข ไพบูลย์ สงบเย็น ด้วยคุณธรรมของศีล ทาน สมาธิและปัญญา”
คำสอนของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
คุณแม่จะมีพระราชทานเพลิงหรืองปลงศพวันไหน


 3,823 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย