คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ได้ละสังขารแล้ว รดน้ำเสาร์ 3 ธค. 54 @16.00น.วัดพระศรีมหาธาตุฯบางเขน ศาลา 8/2

 kaveebsc    2 ธ.ค. 2554

คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ได้ละสังขารแล้ว รดน้ำเสาร์ 3 ธค. 54 @16.00น.วัดพระศรีมหาธาตุฯบางเขน ศาลา 8/2

คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ผู้เป็นธรรมาจารย์ ที่พวกเราชาวพุทธฯ น้อมบูชาพระคุณอันหาที่สุดมิได้
ได้ละสังขารแล้ว ด้วยวัย 94 ปี 3 เดือน

จะมีพิธีรดน้ำ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00 น. ณ ศาลา 8/2 ห้องแอร์ VIP
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

“ท่านเป็นผู้โชคดี ได้มาพบพระพุทธศาสนา มีโอกาสรับของขวัญจากพระพุทธเจ้า
ขอให้ทุกท่านมีความเพียร มีความอดทน มีความพอใจที่จะก้าวไปสู่ทางสันติสุข
โดยยึดมั่นปฏิบัติธรรมะ สมถะและวิปัสสนาอันเป็นทางตรงและถูกต้องแล้ว
ท่านจะต้องได้รับและรักษาของขวัญจากพระพุทธเจ้าไว้ คือ
ความสุข ไพบูลย์ สงบเย็น ด้วยคุณธรรมของศีล ทาน สมาธิและปัญญา”
คำสอนของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย   
คุณแม่จะมีพระราชทานเพลิงหรืองปลงศพวันไหน


• ๑๒.ปางสมาธิเพชร

• ผู้ที่ยอมรับในความเป็นธรรมดาของความพลัดพรากคงไม่ต้องเศร้าโศกนาน ความรู้สึกซาบซึ้งในคุณงามความดีและบุญคุณของท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ย่อมเกิดขึ้นทดแทนความเศร้าโศก และความคิดถึงกลายเป็นระลึกถึงด้วยจิตที่ไม่เศร้าหมอง

• ภาวะผู้นำ

• ๑๒.ปางสมาธิเพชร

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ชี้ให้เห็นจิตที่เป็นกุศลและเข้าถึงความเป็นอริยะ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย