ธรรมะสัญจร ม.รามฯ 11 วัดป่า วันที่ 15-17 ก.ค. 54 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน

 deerfreedom    5 ก.ค. 2554

ธรรมะสัญจร ม.รามฯ 11 วัดป่า วันที่ 15-17 ก.ค. 54 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต )
ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 2
จำนวน 11 วัด ณ 5 จังหวัดภาคอีสาน
ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม , ร้อยเอ็ด , มุกดาหาร , สกลนคร และนครพนม

1.วัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม (หลวงพ่อสิงห์ สิริปุณโณ)
2.วัดประชาคมวนาราม ( ป่ากุง ) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ( หลวงปู่่ศรี มหาวีโร )
3.พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
4.วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ( หลวงปู่่จาม มหาปุญโญ )
5.วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ( พระอาจารย์แบน ธนากโร )
6.วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร ( หลวงปู่่มั่น ภูริทัตโต )
7.วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ( หลวงปู่ฝั้น อาจาโร )
8.วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ( หลวงปู่่บุญหนา ธัมมทินโน )
9.วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ( หลวงปู่่คำพันธ์ จันทูปโม )
10.วัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ( หลวงปู่่ตื้อ อจลธัมโม )
11.วัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ( หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม )
เพิ่มเติม http://www.kammatanclub.comที่มา : http://www.kammatanclub.com


 4,171 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย