รู้โดยจิตรู้ต่างจากรู้โดยความคิดอย่างไร??

     

รู้โดยจิตรู้ต่างจากรู้โดยความคิดอย่างไร?? ใครพอทราบช่วยบอกด้วยครับ
ลองฟังคำสอนของพระอาจารย์พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโชที่นี่นะครับ

http://www.dhammathai.org/sounds/pramote.phpรู้โดยจิตรู้มันจะแจ่มแจ้งกว่า รู้ด้วยความคิดครับ
เพราะการที่จิตมีสติ หรือระลึกรู้ได้นั้นจะรู้อารมณ์อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งต่างจากความคิดซึ่งเป็นตัวที่ถูกรู้ ซึ่งไม่ควรนำมาใช้ในการระลึกรู้ครับ เพราะความคิดเป็นสิ่งที่ไม่ตรงไปตรงมา ดิ้นไปมาได้ เช่นเราคิดเรื่องนี้ที เรื่องโน้นที เห็นไหมครับว่ามันกลิ้งกลอก มันไม่เป็นของตรงไปมาครับ แต่ถ้าเราใช้จิตดู ระลึกรู้ นั่นเป็นสิ่งที่ควรเพราะจิตจะรู้อารมณ์ได้ตรงกว่าความคิดครับ แต่จิตย่อมหลงไปกับความคิดนั้นก็ย่อมได้ครับ แต่เมื่อได้ที่เรามีสติระลึกรู้สภาพธรรมของความคิดนั้น ความคิดนั้นก็จะดับไป แล้วเราก็จะเห็นความเป็นไปของความคิดว่ามันเป็นไตรลักษณ์(เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นอนัตตา)ก็เท่านั้นเอง มันมาจากไหนก็ไม่รู้ ยิ่งถ้าเราใช้ความคิดระลึกรู้มันจะยิ่งทำให้เกิดมิจฉา... ตามมา แต่ถ้าเราใช้จิตระลึกรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ขณะนั้นจะเป็นสัมมา.... ตามมาครับ แต่ความคิดก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับ เพราะความคิดที่ดีนั้นคือความคิดที่เข้าประกอบด้วยปัญญาครับ
สรุปคือจิตคือสภาพรู้ (ดังนั้นเป็นสภาพที่จิตควรทำหน้าที่)ส่วนความคิดเป็นสิ่งที่ควรถูกจิตรู้นี่จึงเป็นการรู้ที่ถูกต้องครับ แล้วทำแจ้งในปัญญาที่เห็นการเกิดและดับไปของความคิดครับ
ผมอธิบายได้เท่านี้แหละครับตามที่ผมเห็นครับ หากผิดพลาดประการใดขอผู้รู้ทั้งหลายโปรดชี้ข้อที่ถูกต้องให้กับคุณเอกได้เลยนะครับ
เจริญในธรรมครับ


ขอบคุณ คุณ ddman และคุณ three jewels มากครับ


 4,167 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย