ปลวกขึ้นบ้านจะทำอย่างไรครับ

 pongsakj    

ถ้ามีปลวกขึ้นบ้าน แต่ฆ่าปลวกก็ผิดศีล ถ้าไม่ฆ่าบ้านก็พัง ควรทำอย่างไรดีครับ
พึงทราบว่าการที่สัตว์โลกทั้งหลายต้องเกิดมานั้น.... การที่จะไม่เบียดเบียนกันนั้น..ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นได้.... สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเข้าถึงการเบียดเบียนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนั่นแหละ ..

ใน ฐานะที่เป็นชาวพุทธได้ฟังธรรมแล้ว ย่อมพยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะล่วงบาป ก่อเวรภัยทั้งปวง....แต่บางครั้งก็สุดวิสัย ดังนั้นหากจำเป็น ก็ให้เลือกบาปน้อยเพื่อเลี่ยงบาปใหญ่
การที่มีสัตว์เหล่านี้อยู่ในบ้าน หรือแม้แต่ปลวก โทษของเขามี หากเราเองไม่พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่สุขภาพก็ดี หรือบ้านก็ดี ก็ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ..ดังนั้นหากจำเป็น ก็ทำแล้วให้ยุติกรรมนั้นโดยเร็ว ไม่ไประลึกถึงด้วยความไม่สบายใจ....แล้วหมั่นเจริญบุญหนุนขึ้นมาให้มาก
ข้อนั้นเพราะเหตุใด?

ตอบ ว่า....หากเราปล่อยให้ปลวกกินบ้านไปหมด ผู้อาศัยย่อมประสบความทุกข์ใจเป็นอย่างมาก ต้องเสียทรัพย์จำนวนมาก อันที่บุคคลหนึ่งอาจจะไม่มีทรัพย์มากขนาดนั้น...... เขาผู้นั้นย่อมเป็นทุกข์ เสียใจ โศกเศร้าในทุก ๆ วัน .....ใจของเขานั้นย่อมเป็นไปกับโทสะนานนับเดือนนับปีหรือหลายปี...... พึงเห็นว่าเป็นโทษใหญ่
ส่วนปลวกนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่สัตว์มีคุณ เป็นสัตว์มีโทษ.... ดังนั้นการล่วงเกินเขาย่อมชื่อว่าโทษน้อย.... แต่หากบุคคลใดกระทำไปแล้วเกิดความเศร้าหมอง ไม่สบายใจบ่อย ๆ นี้พึงเห็นว่า...มีโทษมาก
ก็นั่นแหละเกิดมาแล้วไม่เบียดเบียนกันไม่มี ดังนั้นก็พึงลำดับความบาปน้อยไปหาบาปใหญ่ เช่น สัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์มีโทษ มีเชื้อโรค ก็เริ่มต้นจากการป้องกัน ทำความสะอาดบ้านให้ดี หายา หากลิ่น หรือเสียง....อันจะมีโทษเพียงแค่การขับไล่ให้เขาหนีไป....นี้ก็ชื่อว่าบาป น้อยกว่าการฆ่า
หากแม้ว่าในที่สุดแล้ว...ทำไม่ได้จำเป็นต้องฆ่า ก็เจตนาที่ตั้งนั้นควรจะสำคัญในใจขึ้นว่าเราจะเอายานี้ขับไล่พวกเขาไป ขออย่าให้เขาถึงแก่ชีวิตเลย เพียงแต่ให้เขาหนีไปโดยเร็ว....หรือทำความสำคัญในใจว่าเราจำเป็นจะต้องรักษา บ้าน รักษาสุขภาพของคนในบ้านไม่ให้เป็นโรค..ก็บรรดายาต่าง ๆ ที่นำมาใช้นี้ก็เป็นเพียงเพื่อให้พวกเขาหนีไปโดยเร็วที่สุด ชื่อว่าเจตนาแห่งการฆ่าไม่เกิด มาดแม้ว่าสัตว์บางตัวไม่ยอมหนีไปกลับเข้ามาแล้วเสียชีวิตลง องค์กรรมบถก็ชื่อว่าไม่ครบองค์ เพราะเจตนาแห่งการฆ่าไม่มี....อย่างนี้ก็ชื่อว่าบาปน้อย
หากแม้ว่ารังเกียจมากมาย...หมายใจจะฆ่าให้ตาย อย่างนี้การกระทำนั้นๆ บาปมากกว่าที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ดังนั้นก็กำหนดเจตนาให้ดีแล้วอย่าอ้อยอิ่งกับความเสียใจในบาปนั้นๆ มิฉะนั้นจะกลายเป็นบาปหนักขึ้นมา เพราะว่าทำบ่อย ๆ คิดถึงบ่อย ๆ
ที่ ขาดไม่ได้ต้องหมั่นเจริญกุศล ปุถุชนจำเป็นต้องใช้กุศลมาช่วยตนเองให้ปลอดภัยจากอกุศล คือเมื่อกุศลเกิดบ่อย..อกุศลก็เกิดไม่ได้บ่อย ...กำลังบุญก็จะมาก ความปลอดภัยก็จะมีมาก ดังนั้นต่อคำถามนี้ก็พึงเห็นเหตุผลตามที่แสดงแล้ววางใจให้ถูกทุกอย่างมีเหตุปัจจัย ปลวกมาอาศัยบ้านก็ต้องมีเหคุปัจจัย

มีปลวกมาอาศัย ก็เพราะมีไม้หรือมีอาหารที่ปลวกกินอยู่ในบ้าน

ทุกข์สำคัญ 2 อย่าง คือ 1.ไม่ต้องการให้มีปลวก 2.ไม่อยากฆ่าปลวก
จริงๆเราอุปทานเอาว่านี่บ้านเรา ปลวกอย่ามาอยู่นะนี่บ้านฉันนะ
คือเราเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่สัตว์โลกได้อาศัย
การที่ปลวกมามองแบบภาพใหญ่ อาจเกิดจากกรรมหรือเกิดจากเราประมาท

ถ้าภาวนาจนจิตบริสุทธิ์และตั้งมั่นมากพอ อธิษฐานดีๆปลวกมันหนีไปเองเลย
อาจใช้เวลานิดหน่อยแต่ไม่นานเกินรอ

หากอธิษฐานไม่ได้ถ้าเป็นผมนะจะพิจารณาว่าปลวกมามากไหม ถ้ามาไม่มากให้มันกินไม้นิดหน่อยไม่ถึงกับบ้านพังทันที ก็ให้มันกินไม้ไป แล้วเปลี่ยนจากไม้เป็นเหล็กเป็นโลหะเป็นปูนเป็นวัสดุอื่นไม่ฆ่าปลวกเปลี่ยนเอาไม้ที่มีปลวกอยู่ไปทิ้งเสีย

ถ้ามันมากินมากจนบ้านพังแน่ๆ ก็เชิญกินให้พังเลย แล้วอาจสร้างใหม่ อาจขายที่ไปซื้อบ้านใหม่

หากจะสร้างที่เดิมก็ไปอยู่ที่อื่นพลางๆก่อน อาจทนลำบากนิดหน่อย

ไม่ฆ่า ถ้ามีเจตนาฆ่าจะไม่ผิดศีลข้อ1 ได้ไง
นี่ผมตอบแบบอุดมคตินะแต่ทำได้นะถ้าจะทำจริงๆ แต่ถ้าทำแบบผมไม่ได้ก็ลองแบบอื่นดูเอาให้เกิดอกุศลน้อยที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
ขอให้โชคดี ให้ปลวกหนีไปซะ


จากการสังเกตบ้านของดิฉันเคยอาศัยบ้านในการเคหะธนบุรี3 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพ แรกนั้นที่นี่ใช้นำบาดาลซึ่งกร่อยมาก รสออกเค็ม อยู่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 จนบัดนี้ปี 2552 แล้วยังไม่เคยมีปลวกขึ้นเลยค่ะ จึงอยากจะสรุปว่าปลวกไม่ชอบดินเค็ม แต่ไม่ขอยืนยันนะคะเพราะ
-การเคหะอาจเทราดน้ำยากันปลวกไว้ก่อน
-ไม่เคยลองกับที่อื่นเพราะที่อื่นที่ไปอยู่นั้นเป็นคอนโดชั้น8-ซึ่งปลวกก็ขึ้น

แต่ถ้าจะลองใช้เกลือโรยไปในดินเพื่อทำให้ดินเค็มบางทีจะไล่ปลวกได้ และไม่ได้ฆ่าเขาด้วยก็น่าจะลองนะคะ

สำเร็จผลก็ช่วยบอกต่อด้วยนะคะ


เป็นแม่บ้าน หรือเจ้าของบ้าน ก็ทุกข์กับเรื่องแบบนี้อยู่ โดยเฉพาะผู้ถือศีล

ถ้าแนะนำให้กำจัด เช่นด้วยการโรยยาฆ่าปลวก หรือเรียกบริษัทกำจัดปลวก บาปก็ไม่ต่างกัน

สังเกต จากตัวเอง เมื่อก่อนยังไม่ได้ถือศีล ก็เคยกำจัดมัน กว่าที่มันจะไม่ลุกลานเข้ามาในบ้าน
ก็ทำเอาเครียดกับการดมยา เพราะพ่นยา หรือฉีดยากำจัดมัน เราก็โดนสารพิษไปด้วย เรียกว่า
ทำเอาป่วยไปบ่อยๆ กรรมทันตาตรงนี้

พอเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม ถือศีล ภาวนา ก็จะแผ่เมตตาให้กับสัพสัตว์ที่อยู่ทั่วไปในบริเวณบ้าน
ขอให้เขาอยู่เป็นสุข อย่าคิดเบียดเบียนกัน ก็แปลก ที่แทบไม่มีมด หนู แมลงสาป ปลวก มารบกวนเหมือนเมื่อก่อนๆ ที่ต้องรบกับพวกเขาเหล่านี้บ่อยๆ

คือต้องระมัดระวัง ในเรื่องความสะอาด ช่องทางที่เป็นไปได้ที่พวกเขาเหล่านี้จะมา
เช่น มันเข้ามาบ้าน แสดงว่า บ้านเรามีอาหารที่มันต้องการ เราก็ทำเหตุ ทำปัจจัยที่มันไม่ต้องการ
เข้ามาให้ได้ ลองสำรวจช่องทาง และสำรวจเหตุ ปัจจัยเหล่านี้ดู แล้วระงับที่เหตุปัจจัยนั้นเสีย


เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ
ผมก็เกิดปัญหานี้เหมือนกันครับ จ้างช่างมาตกแต่งห้องพระ ห้องนอน สร้างอย่างหรู หมดไปเกือบ 5 แสน (เฉพาะตกแต่ง) ไม่เกิน 6 เดือน ปลวกขึ้นเต็มเลย ส่วนตัวผมตัดสินใจเหมือนคุณ ddman ครับ
หลังจากนั้น ก็พยายามอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อย
แล้วก็ซื้อยามาโรยรอบๆ บ้านไว้ มด ปลวก ก็จะได้ไม่ขึ้นครับ


 4,216 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย