เวลาเหลือไม่มากนะ อย่าไปเสียเวลากับเรื่องไม่สำคัญ สวดมนต์สำคัญที่สุด ทำฐานเราให้ดี
"สวดมนต์อย่างเดียวเป็นผลประโยชน์ต่อวิญญาณมากอย่างไร หลวงตาอธิบายว่า มันจะไม่มากได้อย่างไร เพราะเราสวดมนต์พร้อมคนในเว็บไง มีคนสวดพร้อมเราทั่วโลกเลยนะ คนที่เข้าใจในโลกวิญญาณเพิ่มขึ้นมากขึ้นๆ ทุกวันๆ บทนี้บางคนไปบอกว่า อย่าไปสวดนะ ผีมาแน่นอน จริงผีมาแน่นอน เรื่องจริง พิสูจน์ได้ด้วยลองสวดสิ การที่เราสวดมนต์แล้ววิญญาณเขามารับบุญกับเรา บางคนเข้าใจว่า วิญญาณบางดวงจะอยู่กับเราเลย แล้วการที่วิญญาณอยู่กับเราจะมีผลเสียกับเรา ซึ่งก็เป็นการเข้าใจผิด ไม่มีดวงไหนอยู่หรอกในศาสตร์หลวงปู่ เขามาสวดมนต์กับเรา วิญญาณที่เป็นทุกข์มันก็เปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนเป็นเบาแล้ว เขาก็อยู่วิมานเขา แต่เขาเห็นเราอยู่ เราไปไหนเขาไม่เห็นเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะเขาเป็นโลกวิญญาณ สวดที่ไหนเขาก็น้อมมาที่เรา"

(พระเดชพระคุณหลวงตาม้า)   
 2,703 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย