บัญชีธนาคารกับพระ

 คืนถิ่น   24 เม.ย. 2556

พระรูปที่มีบัญชีธนาคาร(ขออนุญาตไม่ถามว่าถูกหรือผิดพระวินัย ได้หรือไม่ได้ ความจำเป็นมีแค่ไหนเพราะไม่อยากเถียงอะไรกับท่านผู้ใดหรือให้มีการยกตัวอย่างพระรูปใด)

คำถามมีอยู่ว่า

ถ้าบัญชีเป็นชื่อพระ ฉายาพระรูปนั้น หากท่านสึกออกมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเงินนั้นจะตกอยู่กับผู้ใด
(ตกอยู่กับท่านหรือถือเป็นของสงฆ์โดยรวม)
ตอบเฉพาะคำถามที่อยากถาม คือ หากผู้ถวาย ถวายเจาะจงในพระรูปนั้น หากพระรูปนั้นสึก เงินเป็นของพระที่สึกนั้น
แต่หากผู้ถวายตั้งใจถวายตกเป็นของสงฆ์ส่วนกลาง ก็เป็นของสงฆ์ ลาสึกต้องถวายคืนแล้วหากนำเงินไปใช้ส่วนตัวก็ชื่อว่าขโมยของสงฆ์ ...หากพระรูปนั้นตายไปในขณะที่เป็นพระอยู่ แม้จะถวายเจาะจงส่วนตัวก็ตาม เงินนั้นต้องตกเป็นของสงฆ์ไม่ตกแก่พ่อแม่หรือทายาท


ขอบพระคุณครับ


 เปิดอ่านหน้านี้  3480 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย