พระกับวันตรุษจีน

 a4pprint   

พระภิกษุสามารถกลับบ้านมาไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
คงไม่เหมาะสมกับ สมณสารูป และสมณกิจที่พระจะพึงกระทำเยี่ยงฆราวาส เช่นมากราบไหว้บรรพบุรุษในเทศกาล นะครับ ผู้ที่บวชแล้วชื่อว่าเป็นสมมุติสงฆ์ ท่านมีกิจอันควรทำคือการเจริญไตรสิกขาเพื่อการพ้นทุกข์ ท่านไม่มีธุระอันใดที่พึงเกี่ยวข้องด้วยกิจอื่นที่เป็นพิธีกรรมอันมิใช่พุทธประเพณีของฆราวาส

ผู้ที่เป็นสงฆ์นั้น ย่อมต้องเป็นผู้ที่มีศีล๒๒๗ข้อ ผู้ที่สงฆ์ควรกราบไหว้คือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ที่มีอายุพรรษามากกว่าเท่านั้น ส่วนฆราวาส ทั้งที่ตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ก็ตาม ไม่อยู่ในฐานะที่พระสงฆ์จะพึงกราบไหว้เพราะไม่มีคุณโดยนัยแห่งการมีศีลเท่าพระสงฆ์ หากจะให้ท่านกราบไหว้แล้วไซร้ ย่อมจะกลับเป็นโทษแก่ญาติที่ตายไปแล้ว เพราะไม่มี"คุณ"รองรับการกราบไหว้นั้น

ข้อที่ท่านพึงกระทำคือแทนที่จะเรียกท่านมากราบไหว้บรรพบุรุษ ท่านควรจะนำข้าวและของขบฉันไปกราบถวายพระนั้นที่วัดที่ท่านประจำอยู่ ตั้งเจตนา เพื่อทำบุญ เป็นสังฆทาน เพื่ออุทิศบุญนั้นไปให้บรรพบุรุษทั้งหลาย เช่นนี้ย่อมได้ชื่อว่าท่านมีจิตอนุเคราะห์ต่อบรรพบุรุษของท่านอย่างแท้จริง.. ท่านย่อมได้ชื่อได้สร้างเหตุอันเป็นมหากุศลแก่ตนเองอันจะนำมาซึ่งผลคือความสุข ความบริบูรณ์ ด้วยเครื่องบริโภคในสัมปรายภพโดยไม่ต้องรอให้ใครๆมากราบไหว้ตอนตรุษจีนเลยอนุโมทนาครับท่านddman
สาธุ


มีเรื่องตัวอย่างคล้ายๆครับ

พระสารีบุตร ได้พระอัสสชิแสดงธรรมแก่ท่าน ทำให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรม และได้มาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

ดังนั้นพระสารีบุตรก่อนนอน จะนมัสการไปทางทิศที่พระอัสสชิอยู่นั้นก่อน และนอนหันศรีษะไปทางทิศนั้น

ภิกษุที่ไม่รู้เรื่องเข้าใจผิดว่าท่าานนอบน้อมทิศตามลัทธิอื่นในสมัยนั้น ความทราบถึงพระบรมศาสดา จึงตรัสว่าพระสารีบุตรไม่ได้นอบน้อมทิศ ท่านนมัสการพระอัสสชิผู้เป็นอาจารย์

*********************

คือไม่มีตัวอย่างการไหว้บรรพบุรุษเลยอ่ะครับ เปิดอ่านหน้านี้  3055 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย