ใครรับส่วนบุญได้ และใครรับส่วนบุญไม่ได้บ้างครับ

 asd  

กราบเรียนถามว่า ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นที่สามารถรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติๆทำบุญอุทิศไปหามีอะไรบ้าง และที่ไม่สามารถรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้มีอะไรบ้าง
(ท้ายๆคำถามที่ว่ามีอะไรบ้างนั้น กระผมถามไม่เป็นครับว่าจะใช้คำถามนี้ว่าอย่างไร เพราะหากจะถามว่าจะมีใครบ้างก็กลัวถามไม่ถูกเพราะตายไปแล้ว หากคำถามท้ายๆที่ว่ามีอะไรนั้นผิดช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ)


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ธัมมจักร..

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ห้ามฆ่า แต่ไม่ห้ามกิน

• ลำดับคำกลอน ๙๙๒
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย