คำพังเพย...ถ่มน้ำลายรดฟ้า
 หมายถึงการคิดร้าย หรือดูหมิ่นบุคคลที่สูงกว่า
หรือเป็นที่เคารพของคนทั่วไป
มักจะเกิดภัยหรือผลร้ายแก่ตนเองเสมอ
การถ่มน้ำลายขึ้นไปในที่สูงเช่นฟ้า
น้ำลายนั้นก็ย่อมจะย้อนตกลงมา
ถูกหน้าตาของผู้ถ่มเลอะเทอะ อย่างไม่ต้องสงสัย 


 คัดลอกจาก...  
http://www.everykid.com/newans/proverb1.htmlDT0329

ลูกโป่ง

 เปิดอ่านหน้านี้  3320 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย