ขอความคิดเห็นค่ะ

 beyour    

ดิฉันเพิ่งสมัครสมาชิกค่ะ อยากจะขอความคิดเห็นจากทุกท่านค่ะ

ดิฉันตั้งแต่เกิดมา นับถือศาสนาคริสต์ คาทอลิกค่ะ เพราะว่าพ่อแม่นับถืออยู่แล้ว

และดิฉันก็ได้ศึกษา และก็เรียนคำสอนของศาสนาคริสต์มาโดยตลอดตั้งแต่เด็ก จนโต

โดยศึกษาศาสนาอื่นๆ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่ได้สนใจ เพราะถูกปลูกฝังค่านิยมทางศาสนามาตั้งแต่เด็ก

จนวันนึง ดิฉัน คบกับแฟน ค่ะ เค้านับถือศาสนาพุทธ และก็ได้เล่าเรื่องต่างๆ ให้ฟัง เช่น บาป บุญ กรรม
สวรรค์ นรก ฯลฯ โดยที่ฉันก็ชอบฟังนะคะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างกับที่ดิฉันได้ศึกษาทางคำสอนของคริสต์ โดยศาสนาพุทธ เน้นหลักที่เป็นเหตุและผล จนดิฉันคิดจะเปลี่ยนศาสนาเลยค่ะ แต่กระนั้น ดิฉันก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจ เพราะทางบ้านดิฉันไม่ยอมรับ และมองดิฉันแปลก เหมือนไม่ใช่คนในครอบครัวเลย เมื่อพูดถึงเรื่องศาสนาพุทธ

ก่อนนอนดิฉันก็ยังสับสนอยู่ในตัวเองค่ะ ว่าจะสวดมนต์แบบพุทธ หรือแบบคริสต์ดี
และการจะเปลี่ยนศาสนาเนี่ย พระเจ้าจะลงโทษมั้ยนะ (คิดในใจบ่อย) แต่บางทีก็คิดว่า ศาสนาไหนก็สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันแหละ


แต่สุดท้ายดิฉันก็ยังสับสนอยู่ดีค่ะ

หากท่านได้ที่พอจะช่วยแนะนำอย่างมีเหตุผล
และทำให้ฉันหายความสับสนข้องใจได้

ดิฉันต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
กระผมคิดว่า...ต้องอยู่ที่ตัวคุณเองแล้วละครับที่จะนับถือศาสนาใหนดี...ถ้าคิดว่านับถือศาสนานี้ดีแล้วสบายใจก็นับถือไปเถอครับ...เพราะทุกศาสนาต่างสอนให้เป็นคนดีทั้งนั้นแต่แตกต่างกันนิดหนึ่งตรงที่ศาสนาพุทธ สอนให้ใช้ปัญญาเหนือสิ่งในใดๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความต้องการในสิ่งต่าง คุณลองคิดดูสิว่าในแต่ละวันทุกกิจกรรมที่ทำอยู่นั้นต่างก็ต้องใช้ปัญญาทำทั้งนั้นแต่จะใช้มากใช้น้อยใช้ถูกหรือผิด แล้วจะใช้อย่างไรที่ทำให้เจอความจริงอันประเสริฐอันแท้จริง ตัวอย่างเช่นความสุขที่คุณไม่เคยค้นพบในชีวิตที่นอกเหนือจากการเป็นคนดีเป็นคนทำอะไรที่ถูกต้องหรือแม้แต่ที่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น


มีแฟนแล้วหรอครับ ว้า..ๆๆ


นับถือศาสนาไหนก็ได้

คุณเลือกเองเถอะ

แต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานที่ว่า...

อย่าเบียดเบียนตนเอง

และผู้อื่นก็พอ

ให้ได้รับความเดือดร้อนก็พอ


ขึ้นอยู่กับคุณbeyour ว่า คุณยังมีความสุขอันปะปนไปด้วยโลกธรรม 8 ที่ประสพอยู่นี้หรือไม่ ? คุณรู้สึกบ้างไหมว่า สุขที่ได้รับนั้น ไม่มากมายเท่ากับทุกข์ที่แลกเข้ามา ?

(โลกธรรม8 คือ สุข ทุกข์ มียศ มีเสื่อมยศ มีลาภ มีเสื่อมลาภ มีสรรเสริญ มีนินทา)

เหล่านี้ เปรียบเป็นทุกข์ในวัฏฏะสังสาร

และใช่ว่า ในชาตินี้ ภพนี้เท่านั้น ที่เราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ เราทั้งสิ้นได้
เวียนเกิด เวียนตาย อยู่ในอบายบ้าง กามภูมิบ้าง รูปภูมิบ้าง ฯ ด้วยความประมาททั้งสิ้น

ความประมาทคือ การที่ไม่ได้พบพระสัทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และที่สำคัญคือ ไม่ได้ปฏิบัติคำสอนของพระองค์

ถ้าคุณเชื่อ และศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระอริยสาวก
อันเป็น รัตนไตร แล้ว...ขอเข้ามาศึกษา และปฏิบัติเถิดค่ะ คุณจะหมดข้อสงสัย
ทั้งปวง ประสพความสุข สงบภายใน อันไม่เคยมีมาก่อน

ธรรมรักษา
ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี (แต่ดีไม่เท่ากันนะ) ก่อนจะหันมานับถือพุทธศาสนา ขอให้ศึกษาเนื้อพระธรรมดูก่อน (ศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักพระไตรปิฏก) อย่างชัดแจ้งอย่างมีเหตุมีผล แล้วคุณจะรู้ว่าพระธรรมของพุทธศาสนานี้ควรน้อมเข้ามาหา อันวิญญูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเอง แล้วคุณจะรู้ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า การบังเกิดขึ้นของพระธรรม และการบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์ รวมทั้งการได้ฟังพระสัทธรรม(ที่แท้จริง)ก็แสนยาก การได้เกิดเป็นมนุษย์ก็แสนยาก


ในทุกๆศาสนานั้น ก็จะสอนให้เป็นคนดี ทำความดี ละเว้นจากความชั่ว เพียงแต่ว่าแนวทางในการสอนนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปค่ะ จากที่คุณประสบปัญหาทางบ้านที่ทางบ้านไม่ค่อยยอมรับนั้น เป็นเรื่องธรรมดานะคะ ถ้าจะนำมาคิดในทางกลับกัน ถ้าครอบครัวของคุณนับถือศาสนาพุทธ แต่วันนึงคุณได้เข้าใปศึกษาถึงศาสนาคริสต์ ทางบ้านก็คงจะมองแปลกๆๆอีกเหมือนกันค่ะ ไม่เป็นไรนะคะ หากคุณมีจิตศรัทธาที่จะนับถือศาสนาพุทธ คุยก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆค่ะ เวลาจะให้คำตอบกับตัวคุณเองค่ะว่าสิ่งใดทำให้จิตใจคุณสงบ ทำให้คุณสบายใจค่ะ ค่อยๆๆพิจารณานะคะ เป็นคนดี ทำแต่ความดี ละเว้นจากความชั่ว เดินบนทางสายกลาง เป็นกำลังใจให้ค่ะ


ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ ถึงพี่จันับถือศาสนาใดเราก็ยินดีต้อนรับ


 3,969 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย