ฟรี...ทัศนศึกษาเชิงวิชาการ วัดเนื่องในรัชกาลที่5

 Cultural Tour    

เรียนเพื่อนสมาชิกทุกท่าน


ชมรมวัฒนธรรมสัญจร ร่วมกับธรรมานุเคราะห์ฯ และบริษัท นาคาแลนด์ทัวร์ แอนด์ ทราเวลจำกัด มีความยินดีเชิญชวนท่านสมาชิกร่วมทัศนศึกษาจรเชิงวิชาการ ชมวัดเนื่องในรัชกาลที่๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรายการนี้ ท่านจะได้เข้าชมวัดหลวงถึง ๓ วัด ที่มีความเป็นมาเกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ คือวัดเทพศิรินทราวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2551

ในรายการนี้เราจะได้เข้าไปยังในหออัฐิท่านเจ้าคุณนรฯ ซึ่งเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด จนเป็นที่นับถือของพระราชวงศ์ หอเก็บอัฐินี้จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้เพียงปีละ๑ ครั้งเท่านั้น แต่ในการเข้าชมครั้งนี้ของคณะเรานับว่าเป็นกรณีพิเศษ และที่พิเศษสุดๆอีกก็คือ คณะเราจะได้เข้าชมบริเวณสุสานหลวงประจำรัชกาลที่ ๕ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดราชบพิธฯ ซึ่งโดยปรกติแล้วจะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมอีกเช่นกัน สำหรับสุสานหลวงแห่งนี้นั้น หลังจากเสร็จงานออกพระเมรุ ถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ท้องสนามหลวงแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระสรีรังคารของสมเด็จพระพี่นางเธอฯ มาประดิษฐาน ยังหอพระอัฐิภายในสุสานหลวงแห่งนี้ด้วย จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่คณะเราจะได้เข้าเยี่ยมชม

โดยการทัศนจรครั้งนี้นั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และได้รับแจกเอกสารที่เพิ่มเติมความรู้ โดยเราได้รับการสนับสนุนจาก ธรรมานุเคาะห์มูลนิธิแห่งประเทศไทย และที่สำคัญวิทยากรที่บรรยายให้ความความรู้กับพวกเราก็คือ อาจารย์ฉัตต์ ปิยะอุย ซึ่งท่านกรุณามาบรรยายนให้ความรู้กับคณะของเราโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยมิตรภาพ
ทีมงานทัวร์ศิลปวัฒนธรรม


สนใจร่วมรายการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์ ๐๒-๑๘๕๒๗๖๔-๗ หรือ ๐๘๖-๓๔๑๒๔๔๗-๙


Cultural Tour
อยากไปด้วย แต่ไม่เงินค่าตั๋วเครื่องบินกลับไทย งือออ..


 3,845 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย