ผลของการบวช

 เซนทฺ    

ผมอยากรู้ว่า ผลของการบวช เมื่อบวชแล้ว และสึก มาใช้ชีวิตตามบุคคลธรรมดา(ฆราวาส, คฤหัสถ์) จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

ถ้าบวชแล้ว และสึกแล้ว ชีวิตก่อนบวชกับหลังบวช เหมือนกัน ไม่ต่างกันเลย เท่ากับว่า การบวชนั้น สูญเปล่าใช่ไหมครับ

ในขณะบวชอยู่นั้น พระท่านจะสอนอะไรเราบ้างครับ และจะนำมาปฏิบัติ หรือประยุกต์ได้ไหมกับชีวิตบุคคลธรรมดา(ฆราวาส, คฤหัสถ์) เพราะการดำเนินชีวิตของพระกับโลกข้างนอก มันต่างกันอ่ะครับ
ก่อนบวช
1.ชอบฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์
2.ชอบลักทรัพย์คดโกงผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์
3.ชอบเที่ยวผู้หญิงหรือมีเมียแล้วแต่ไม่พอ
4.ชอบพูดจาไม่เป็นความจริง
5.ชอบดื่มสุราเที่ยวกลางคืน

เมื่อบวชแล้วออกมาใช้ชีวิตทางโลก
1.เว้นการฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์
2.เว้นการลักทรัพย์คดโกงผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์
3.เว้นการเที่ยวผู้หญิงหรือมีเมียแล้วแต่ไม่พอ
4.เว้นการพูดจาไม่เป็นความจริง
5.เว้นการดื่มสุราเที่ยวกลางคืน

ถ้าคนที่บวชแล้วออกมาใช้ชีวิตทางโลก เข้าไม่ได้เว้นทั้งหมด 5 ข้อนี้ แต่มีข้อใดข้อหนึ่งที่เว้นการกระทำ ก็ถือว่ามีผล เพราะว่าการบวชอาจจะทำให้จิตใจเข้ามีความเมตตามากกว่าเดิม

ในขณะที่บวชอยู่พระท่านสอนให้พระใหม่มีความเข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้น และให้รักษาศิลตามความจริงของเพศที่ท่านนั้นครองอยู่ เช่น ศีล5 ศีล8 ศีล227

สรุปแล้วก็คือ

1.เว้นจากการทำความชั่ว
2.ทำแต่ความดี
3.ทำจิตใจให้ผ่องใสหรือคิดถึงแต่เรื่องดีๆ


เห็นด้วยกับท่านปลาหัวหินเจ้าค่ะ...อย่างน้อย ๆ ศีล 5 ก็จะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เพราะหากคนขาดศีล 5 แล้วจะนำไปสู่ความเดือดร้อนตามมาแน่นอน ... เจริญในธรรมเจ้าค่ะ


ครับคือก่อนบวช เขาก็ประพฤติตัวดีอยู่แล้วครับ และหลังบวชก็เหมือนเดิม แบบนี้ถือว่าดีไหมครับ


ดีแน่นอนเจ้าค่ะ ความประพฤติทางกายและจิตที่ก่อนบวชก็ดีอยู่แล้ว และหลังบวชก็เหมือนเดิม อย่างน้อย ๆ จิตใจคุณก็คงได้ความสงบมากกว่าเดิมแน่นอน รู้จะละวางมากขึ้น รู้จักปรับจิตปรับใจมากขึ้นกว่าเก่าแน่นอน เพราะการถือบวชหากร่วมกับการปฏิบัติจิตด้วย ต้องดีกว่าเดิมแน่ แต่ถ้าหากบวชเพราะแค่ได้ขึ้นชื่อว่าบวช ไม่ได้ปฏิบัติจิตด้วย ก็คงเหมือนเดิมเจ้าค่ะ


การปฏิบัติจิต คืออะไรครับ


คุณต้องเลือกสำนักที่สอนดีๆ


 4,103 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย