02 (26/02/2566) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความมีลาภ"

 Webmaster  

02 (26/02/2566) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความมีลาภ"


โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก "โลกธรรม 8 โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ"

โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก
เรื่อง ว่าด้วยเรื่องโลกธรรม 8 เรื่อง "ความมีลาภ" (ช่วงที่ 2)

โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ชั้น 2 ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยเพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=QDWEofzZP5c&list=PLL4WMAjhDbGiXIBtEUjvwi41o4EeHkQJa&index=7

3,007


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย