หน้าแรก ธรรมะปฏิบัติ พระคาถา

พระคาถา- คาถาบูชาพระสมเด็จ -

คาถาบูชาพระสมเด็จ


โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฏฐาเน สิเว วะเร
โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง โตสะจิตตัง นะมามิหัง

(เมตตามหานิยมประเสริฐนัก)


รวมพระคาถาต่างๆ