พระคาถา

พุทธมังคลคาถาของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี)พุทธมังคลคาถาของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี) ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี) สวดทุกวัน


สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ นิสินโน เจวะ มัชฌิเม

โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ อาคะ เณยเย จะ กัสสะโป

สารีปุตโต จะ ทักขิเณ หะระติเย อุปาลิ จะ

ปัจฉิเมปิ จะ อานันโท พายัพเพ จะ คะวัมปะติ

โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร อีสาเนปิ จะ ราหุโล

อิเม โข มังคะลา พุทธา สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา

วันทิตา เต จะ อัมเหหิ สักกาเรหิ จะ ปูชิตาเอเตสัง

อานุภาเวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุโน

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะ เนยยัง

นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยังยัง

ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง

ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย

พุทธมังคลคาถานี้ หรือเรียกว่า คำนมัสการบูชา พระอรหันต์แปดทิศ ซึ่งล้วนแต่มีฤทธิ์ทุกองค์ เป็นมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนา เมื่อทำการสวดบูชา แล้วย่อมจะมีลาภผลเป็นมิ่งมงคล และปราศจากอันตราย ถ้าจะสวดแบบธรรมดาก็ได้ โดยหัวหน้ากล่าวนำพระคาถา
ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฏก คาถาชินบัณชร คาถาพาหุง คำสวดธัมมะจักร พุทธชัยมงคลคาถา พุทธมังคลคาถาของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี) สืบสร้างทางสวรรค์-นิพพาน คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต) คาถาบูชาพระสมเด็จ คาถาชุมนุมเทวดา คำไหว้พระธาตุรวม คำไหว้บารมี 30 ทัศ คำพรรณนาพระบรมธาตุ มงคลจักรวารทั้ง 8 ทิศ คาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม ป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ คาถาสารพัดนึก คาถาเมตตามหานิยม คาถาเจ้านายเมตตา คาถาขุนแผน คาถาเอ็นดู คาถาคนนิยม คาถาสมัครงาน คาถาค้าขายดี คาถาสาริกาลิ้นทอง คาถาการเจรจา คาถาอัญเชิญพระเครื่อง คาถาอุปถัมภ์ คาถารักแท้ คาถามัดใจ คาถามนต์รัก คาถาใจอ่อน คาถาผูกใจคน คาถามหาเสน่ห์ คาถาป้องกันผี คาถาป้องกันผีพราย คาถาป้องกันงู คาถากันสุนัข คาถาป้องกันตัว คาถาคงกระพัน คาถาป้องกันภัยพิบัติ คาถาสกัดโจรผู้ร้าย คาถาคับขัน คาถาหนังเหนียว คาถาต่อสู้ คาถารอด คาถากำบัง คาถาแคล้วคลาด คาถากันปืน คาถาแก้ศัตรู คาถาข่มศัตรู คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย คาถาแก้พิษ คาถาแก้อาคม คาถากันไฟและขโมย คาถาพืชผล คาถารักษาไข้ คาถาชนะมาร คาถาโชคลาภ ๑ คาถาโชคลาภ ๒ คาถาโชคลาภ ๓ คาถาร่ำรวย คาถามหาลาภ คาถาสะเดาะเคราะห์ คาถาคลอดลูกง่าย คาถาเสกขี้ผึ้ง คาถาแก้ฝ้นร้าย คาถาปลุกใจ คาถาคดีความ คาถาลงน้ำ คาถานักมวย คาถาหมัดหนัก คาถาฤทธิ์เดช คาถาเดินทางไกล คาถาขับรถจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย