หลักธรรมนำสุขในยุค 2000
โดย : พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

เรื่องที่ ๑๔ : ทำอย่างไรให้อายุยืน ( ๒ )


"...วิริยะ ได้แก่ ความเพียรพยายาม ความแกล้วกล้า เข้มแข็ง มีกำลังใจที่จะสู้ หรือเดินหน้า กำลังใจเป็นคุณสมบัติสำคัญ ที่ทำให้คนเข้มแข็ง ถ้าจิตใจไม่อ่อนแอ ร่างกายก็แข็งแรงได้ แต่ถ้าจิตใจอ่อนแอ ถึงแม้ร่างกายจะแข็งแรง ก็ไม่ค่อยมีความหมาย เช่นอย่างนักกีฬา อาจเป็นนักวิ่งที่แข็งแรง ร่างกายกำยำ สมมติว่าไปสอบเข้าเรียนแห่งหนึ่งไว้ ต่อมาเดินไปดูผลสอบ ไม่มีชื่อของตัว พอรู้ว่าไม่มีชื่อเท่านั้นแหละ เข่าอ่อนเลย แม้แต่ยืนก็ไม่อยู่ นี่แหละคนที่หมดกำลังใจ

ส่วนคนที่มีกำลังใจ แม้ว่าร่างกายจะอ่อนแอ กะปลกกะเปลี้ย ก็สามารถดิ้นรนขวนขวายทำโน่น ทำนี่ไปได้ ร่างกายมีกำลังเท่าไร ก็ใช้กำลังนั้นได้เต็มที่ เท่าที่จะใช้ได้ แม้แต่เมื่อกายหมดแรง นอนนิ่งแล้ว พอมีเหตุการณ์กระตุ้นเร้า ใจฮึดขึ้นมา ก็ดึงพากายไปได้อีก หรือเหมือนอย่างคนเจ็บไข้ ถ้ากำลังไม่ดีก็ทรุดอย่างรวดเร็ว แต่พอมีกำลังใจ บางทีหมอทำนายไว้ว่า อยู่ได้ 3 เดือน แกอยู่ไปได้ตั้งหลายปี กำลังใจนี้เป็นตัวยุ ทำให้เห็นสิ่งที่ต้องการจะทำนั้น เป็นสิ่งที่ท้าทาย เราก็ยิ่งพยายามจะทำมันให้สำเร็จ

ดังนั้น เมื่อความเพียรพยายามมา กำลังใจมา ก็ทำให้เกิดความเข้มแข็ง ชีวิตก็มีเรี่ยวมีแรง ก้าวต่อไปได้อีก..."
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย