พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )
วัดอรัญญบรรพต จังหวัดหนองคาย

ประวัติ - พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย