เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับมหานิกาย

 DhammathaiTeam  

เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับมหานิกาย

เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับมหานิกาย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=CNYecDVuQ3I

11,175


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย