พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    657 โลกถูกความอยากผูกเอาไว้ - 22 กย 36.mp3

    658 ชี้ทางบรรเทาทุกข์ - 30 กย 36.mp3

    659 ชี้คุณชี้โทษของขันธ์ห้า - 13 ตค 36.mp3

    660 ฝึกจิตให้มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ - 13 ตค 36.mp3

    661 คนบุญน้อยย่อมมีความสุขน้อย - 15 ตค 36.mp3

    662 จิตสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด - 30 ตค 36.mp3

    663 เพียรละความชั่วออกจากตัว - 30 ตค 36.mp3

    664 เอาบุญละกิเลส - 20 ตค 36.mp3

    665 สติกั้นกระแสจิตอย่าติดข้องของไม่เที่ยง - 31 ตค 36.mp3

    666 เอาทุกข์เป็นทุนเอาบุญเป็นกำไร - 31 ตค 36.mp3

    667 เอาความดีเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทางใจ - 6 พย 36.mp3

    668 การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต - 1 พย 36.mp3

    669 อย่าปล่อยปะละเลยใจตน - 2 พย 36.mp3

    670 เทศน์อบรม - 30 กย 36.mp3

    671 สร้างสติคุ้มครองจิต - 5 พย 36.mp3

    672 เตือนสตินักบวช - 30 พย 36.mp3

    673 เครื่องอยู่ของใจ - 30 พย 36.mp3

    674 สัจธรรม - 1 ธค 36.mp3

    675 ไม่ละย่อมไม่สิ้นสุด - 2 ธค 36.mp3

    676 ความจริงเป็นสิ่งสมมุติ - 3 ธค 36.mp3

    677 ความประเสริฐสุดของพระพุทธศาสนา - 14 ตค 36.mp3

    678 เหตุและผล - 11 มค 37.mp3

    679 เทศน์อบรม - 12 มค 37.mp3

    680 บาปบุญเกิดที่ใจ - 7 มีค 37.mp3

    681 เราบวชแล้วต้องดำเนินให้ถูกทาง - 8 มีค 37.mp3

    682 เกิดมาสร้างบารมี - 8 เมย 37.mp3

    683 วัฏฏะวน.mp3

    684 ยึดสิ่งใดย่อมทุกข์กับสิ่งนั้น - 15 เมย 37.mp3

    685 อบรมเตือนสติพระ - 20 มิย 37.mp3

    686 อบรมเตือนสติพระ - 21 มิย 37.mp3

    687 ทางสองสาย - 24 กค 37.mp3

    688 บวชแล้วทำอะไร - 24 กค 37.mp3

    689 จิตดูจิต - 5 สค 37.mp3

    690 จะพ้นทุกข์ทางใจได้อย่างไร - 6 สค 37.mp3

    691 คนเราพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะความไม่รู้ - 8 สค 37.mp3

    692 เครื่องต้านทานกิเลส - 21 สค 37.mp3

    693 ปัจจัยของชีวิต - 22 สค 37.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย