พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    197 คนเขลาข้องอยู่-ผู้รู้หาข้องไม่ - 17 มค 32.mp3

    198 รักษาใจอย่าให้ลำเอี้ยง 4 อย่าง - 16 มค 32.mp3

    199 ปุถุชนกับชนอริยะ - 19 มค 32.mp3

    200 เราควรมุ่งขจัดภัยของจิต - 18 มค 32.mp3

    201 เทศน์อบรม - 19 มค 32.mp3

    202 ทวนกระแสจิตไม่หลงติดสมมุติ - 20 มค 32.mp3

    203 บำเพ็ญคุณธรรม - 26 มค 32.mp3

    204 ฝึกกรรมฐานทำจิตให้ว่าง - 28 มค 32.mp3

    205 อบรมพระ-เณร - 27 มค 32.mp3

    206 เทศน์อบรม - 9 กพ 32.mp3

    207 ผู้มีปัญญาย่อมแสวงหาแต่ทางที่ชอบ - 9 กพ 32.mp3

    208 ทำความพอให้เป็น - 13 กพ 32.mp3

    209 วิธีพักจิต - 13 กพ 32.mp3

    210 ภาวนารู้เท่า - 14 กพ 32.mp3

    211 ฝึกจิตให้ฉลาด - 15 กพ 32.mp3

    212 สังขารธรรมสมบัติโลก - 16 กพ 32.mp3

    213 ชำแหละกายรักษาจิต - 27 มค 32.mp3

    214 ฝึกจิตพิจารณาตน - 16 กพ 32.mp3

    215 สติและปัญญาตามรักษาจิต - 20 กพ 32.mp3

    216 เห็นเองเป็นเอง - 20 กพ 32.mp3

    217 เทศน์อบรม - 10 กพ 32.mp3

    218 รักษาจิตอย่าให้ติดอยู่กับของไม่เที่ยง - 28 กพ 32.mp3

    219 พิจารณากายในกาย - 1 มีค 32.mp3

    220 ธรรมทั้งหลายไม่ควรถือมั่น - 1 มีค 32.mp3

    221 สติควบคุมจิต - 2 มีค 32.mp3

    222 บุคคล 4 จำพวก - 2 มีค 32.mp3

    223 เทศน์อบรม - 3 มค 32.mp3

    224 ฝึกจิตให้พิจารณาตน - 4 มีค 32.mp3

    225 ตรวจดูกายดูใจตนเอง - 5 มีค 32.mp3

    226 พึงตนเอง - 16 มีค 32.mp3

    227 ควรพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้น - 21 มีค 32.mp3

    228 มืดและสว่าง - 17 มีค 32.mp3

    229 ภาระอันหนัก - 17 มีค 32.mp3

    230 จริต 6 อย่าง - 4 เมย 32.mp3

    231 โอวาทว่าด้วยการคบ คิด ฝึก - 4 เมย 32.mp3

    232 อบรมจิตตภาวนา - 4 พค 32.mp3

    233 ตามรักษาจิต อย่าให้ติดสมมุติ - 5 พค 32.mp3

    234 ชีวิตกับที่พึง.mp3

    235 เทศน์อบรม - 5 พค 32.mp3

    236 อุบายคลายจริต.mp3

    237 เทศน์อบรม - 8 พค 32.mp3

    238 ความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง - 10 พค 32.mp3

    239 เทศน์อบรม - 11 พค 32.mp3

    240 ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับการกระทำ - 12 พค 32.mp3

    241 บารมี 10 ผู้เลิศทางโรคน้อย.mp3

    242 เทศน์อบรม - 19 พค 32.mp3

    243 ผู้ไม่ภาวนาย่อมพาชีวิตให้ตกต่ำ.mp3

    244 กำหนดรู้.mp3

    245 มุ่งความสงบ.mp3

    246 อุบายอบรมจิต.mp3

    247 บริวารของความตาย.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย