พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

 Webmaster  

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท)
วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ

นามเดิม จันทร์ ศุภสร
บิดา สอน ศุภสร
มารดา แก้ว ศุภสร
เกิด เป็นบุตรคนหัวปี ในจำนวน ๑๑ คน
วันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง พ.ศ. ๒๓๙๙
ที่บ้านหนองไหล จังหวัดอุบลราชธานี

การบรรพชาและอุปสมบท
อายุย่างได้ ๑๓ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อเดือนยี่ ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ ที่วัดบ้านหนองไหล โดยเจ้าอธิการโสดา เป็นพระอุปัชฌาย์ บวชอยู่ได้ ๗ พรรษา ก็ต้องลาสิกขา เพราะ มีกิจจำเป็น และเมื่ออายุย่าง ๒๒ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดศรีทอง ณ วันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู พ.ศ. ๒๔๒๐ โดยท่านเทวธัมมี (ม้าว) เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการสีโห วัดชัยมงคล เป็นพระกรรมวาจาจารย์

การศึกษาปริยัติธรรม
ได้เข้ามาศึกษาปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๓, พ.ศ. ๒๔๒๘ สอบได้เปรียญ ๓ ประโยค ขณะเมื่อจำพรรษา อยู่วัดบุปผาราม พ.ศ. ๒๔๓๗ สอบได้เปรียญ ๔ ประโยค ขณะเมื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพศิรินทร์

การศึกษาในทางวิปัสสนาธุระ
ใน พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้ไปเรียนวิปัสสนากัมฐาน กับท่านเจ้าคุณปัญญาพิศาลเถระ (สิงห์) วัดสระปทุม และออกไปเจริญวิปัสสนา ที่เขาดอก และในบริเวณ แขวงเมืองนครราชสีมา จนถึง พ.ศ. ๒๔๓๙ จึงได้กลับมาวัดสระปทุม หลังจากนั้นก็ได้ออกวิเวกทุกปี เมื่อออกพรรษาแล้ว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๕๔

สมณศักดิ์
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนขึ้นเป็น พระราชาคณะที่ พระอุบาลีคุณปมาจารย์

มรณภาพ
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ และได้รับพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕

ที่มา : http://www.dhammathai.org/monk/sangha25.php

26,438
• Good Morning Relaxing and Meditation Music
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย