การปฏิบัติธรรม

"การปฏิบัติธรรม แนะนำการปฏิบัติธรรม ธรรมบรรยายเรื่องการปฏิบัติธรรม เทศนาจากหลวงพ่อ ขั้นตอนการปฏิบัติธรรม อานาปานสติ"# เรื่อง อ่าน
 ธรรมชาติของจิต - พระธรรมเทศนาสมเด็จพระญาณสังวร
 ฝึกอภิญญา ฝึกสมาธิ ด้วยตนเอง - พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
 วิธีนั่งสมาธิให้จิตสงบพบความสุข หลวงพ่อชา สุภัทโท
 อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป @ ท่านพุทธทาสภิกขุ
 วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป @ ท่านพุทธทาสภิกขุ
 โครงการอบรมพุทธสาวกสาวิกา “รู้การเข้าถึงสิ่งสูงสุดก่อนสิ้นลม”
 "จิตหว้าเหว่เรร่อน เพราะขาดสติ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "สติเตือนจิตให้รู้ตัว" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ต่างฝ่ายต่างอบรมกัน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "สมาธิ การวัดใจ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "ภาวนาเป็นหลักของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 การเจริญสติปัฏฐาน พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ขั้นตอนการปฏิบัติ พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 กรรมฐานเบื้องต้น โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ฝึกอานาปานสติกรรมฐาน เข้าสู่ฌาม 1- 4 #หลวงพ่อฤาษีลิงดำ #วัดท่าซุง
 วิธีทำสมาธิ แบบหลวงปู่มั่น
 "วิธีทำสมาธิในเบื้องต้น" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
 
 "ปฏิบัติให้เป็นเหมือนกับสายน้ำ" (หลวงปู่ชา สุภัทฺโท)
 มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )

« 1 3 4 5 »


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย