วิธีนั่งสมาธิให้จิตสงบพบความสุข หลวงพ่อชา สุภัทโท


พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
พระอาจารย์ชา, หลวงพ่อชา,

เกิด 17 มิถุนายน พ.ศ. 2461
มรณภาพ 16 มกราคม พ.ศ. 2535
อายุ 73
อุปสมบท 26 เมษายน พ.ศ. 2482
พรรษา 52
วัด วัดหนองป่าพง
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง

 เปิดอ่านหน้านี้  4712 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย