วิธีนั่งสมาธิให้จิตสงบพบความสุข หลวงพ่อชา สุภัทโท

 DhammathaiTeam   17 มิ.ย. 2562

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
พระอาจารย์ชา, หลวงพ่อชา,

เกิด 17 มิถุนายน พ.ศ. 2461
มรณภาพ 16 มกราคม พ.ศ. 2535
อายุ 73
อุปสมบท 26 เมษายน พ.ศ. 2482
พรรษา 52
วัด วัดหนองป่าพง
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xLz5uNUsyNM


 เปิดอ่านหน้านี้  4107 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย