การปฏิบัติธรรม

"การปฏิบัติธรรม แนะนำการปฏิบัติธรรม ธรรมบรรยายเรื่องการปฏิบัติธรรม เทศนาจากหลวงพ่อ ขั้นตอนการปฏิบัติธรรม อานาปานสติ"# เรื่อง อ่าน
 ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”
 สอนนั่งสมาธิ โดย พระอาจารย์ต้น (จารุวณฺโณ ภิกฺขุ)
 นํานั่งสมาธิ/นั่งสมาธิ 10 นาทีก่อนนอน
 นำนั่งสมาธิ 30 นาที/ เจริญภาวนาได้อานิสงส์มาก
 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สอน วิธีนั่งสมาธิ คําอธิษฐาน ก่อนนั่งสมาธิ หลวงปู่มั่น
 บทสวดอธิษฐาน ก่อนนั่งสมาธิ โดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)
 วิธีนั่งสมาธิโดยพระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
 วิธีเดินจงกรม นั่งสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
 นำนั่งสมาธิ 1 ชั่วโมง ไม่ตัดต่อ ⎪อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
 นำนั่งสมาธิ 30 นาที (เสียงพูด พุทธ โธ ตลอดการนั่งสมาธิ) ช่วยให้จิตสงบง่ายขึ้น ทำแล้วชีวิตดีขึ้นจริง
 ฝึกใจให้สงบคลายความกังวล | นำนั่งสมาธิ
 วิธีนั่งสมาธิ (หลวงพ่อชา)
 เทศน์วันพระ | ปฏิบัติไปตามขั้นตอน "เรียนรู้ให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติฯ" | พระอาจารย์ต้น_211219
 การฝึกสมาธิ | ประเภทของสมาธิ | ฟังธรรมะ | พระอาจารย์ต้น _220610
 ที่เราปฏิบัติ ปฏิบัติเพื่อละอะไร | สังโยชน์๑๐ | #พระอาจารย์ต้น 220624
 หัวใจของการดำเนินมรรค | สมาธิ | ฟังธรรมะ | พระอาจารย์ต้น _220610
 อธิบายการเจริญมรรค - พระอาจารย์ต้น_05092020
 การพัฒนาทักษะการดูเกิด-ดับ || การอบรมจิตเพื่อความรู้แจ้ง - พระอาจารย์ต้น_16092020
 บทพิจารณากาย6ขั้นตอน 30 นาที่ (เสียงพระอาจารย์ต้น)
 อธิบายฐานของจิต #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava 31ตค.2564

« 1 2 3 5 »


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย