โครงการอบรมพุทธสาวกสาวิกา “รู้การเข้าถึงสิ่งสูงสุดก่อนสิ้นลม”

 naparats   19 มิ.ย. 2562

🗓 วันเสาร์ที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๒
สถาบันปัญญาวิชชาลัย โดย โครงการพุทธสาวกสาวิกา
จัดอบรมธรรมะเพื่อเรียนรู้ความจริงของชีวิตวิถีพุทธ ด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติรู้ชอบ ปฏิบัติออกจากทุกข์
ซึ่งในวันเสาร์นี้ เรียนรู้ในหัวข้อ
“รู้การเข้าถึงสิ่งสูงสุดก่อนสิ้นลม”
บรรยายธรรมโดย : พระสนอง ถาวโร
----------------------------
ท่านใดสนใจลงทะเบียนออนไลน์ หรือลงทะเบียนที่หน้างานได้เลยนะครับ
> ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ :
https://goo.gl/forms/XNkA6nsUUWHHZh4K2
หรือ สอบถามรายละเอียม > โทร ๐๘๙-๐๐๓-๙๕๐๑
> สถานที่ : ชั้น ๔ อาคารปัญญานันทานุสรณ์
> เวลา : ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
> หมายเหตุ : อบรมครบ ๔ เสาร์ รับประกาศนียบัตร


ที่มา : เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี


 เปิดอ่านหน้านี้  4724 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย