"ฝึกหัดสมาธิต้องมีหลักยึด" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12   8 มี.ค. 2563

 "ฝึกหัดสมาธิต้องมีหลักยึด"

" .. "บริกรรมภาวนา พุทโธ ๆ ๆ พึงทำใจให้เย็น ๆ อย่าได้รีบร้อน ให้ทำความเชื่อมั่นในคำบริกรรมพุทโธ" มีสติควบคุมจิตของตนให้อยู่ในพุทโธของตนก็แล้วกัน "ความเชื่อมั่นเป็นเหตุให้ใจตั้งมั่นไม่คลอนแคลน" ปล่อยวางความลังเลสงสัยอะไรทั้งหมดและจิตจะรวมเข้ามาอยู่ในคำบริกรรมพุทโธ ๆ ๆ

"มีสติควบคู่กับพุทโธเท่านั้นตลอดเวลา" จะยืน เดิน นั่ง นอน หรือประกอบกิจการงานทั้งหมด ก็จะมีสติรู้เท่าอยู่กับพุทโธอย่างเดียว "ผู้ภาวนาสติยังอ่อนอุบายยังน้อย ต้องยึดคำบริกรรมพุทโธเป็นหลัก" ถ้ามิฉะนั้นแล้วจะภาวนาไม่เป็นหรือเป็นไปแต่ยังจับหลักไม่ได้ .. "

"ฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 
 เปิดอ่านหน้านี้  4571 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย