การปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน - ภัยของจิตคืออะไร
 ฝึกจิตให้มีกำลังตั้งมั่น :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 ธันวาคม 2565
 รู้ทันความปรุงแต่งของจิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 ก.พ. 2565
 การฝึกสติ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน
 ปฎิบัติธรรมที่วัดเจ้าอาม
 ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน
 ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน
ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน
 "ขาดสติ ขาดความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ท่านสอนให้บริกรรมพุทโธ" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
 "มีสติอยู่ คือภาวนาอยู่" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "การฝึกสมาธิ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "สมาธิธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
การปฏิบัติธรรม - เข้าใจทิศ6
การปฏิบัติธรรม - เข้าใจโลกธรรม 8
การปฏิบัติธรรม - เข้าใจอิทธิบาท 4
การปฏิบัติธรรม - เข้าใจพรหมวิหาร 4
การปฏิบัติธรรม สังคหวัตถุ 4
อริยสัจ 4
 มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย