การปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน ตอบ
 การปฏิบัติธรรม - เข้าใจทิศ6
 การปฏิบัติธรรม - เข้าใจโลกธรรม 8
 การปฏิบัติธรรม - เข้าใจอิทธิบาท 4
 การปฏิบัติธรรม - เข้าใจพรหมวิหาร 4
 การปฏิบัติธรรม สังคหวัตถุ 4
 อริยสัจ 4
 มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )
 "ปฏิบัติให้เป็นเหมือนกับสายน้ำ" (หลวงปู่ชา สุภัทฺโท)
 
 "วิธีทำสมาธิในเบื้องต้น" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
 วิธีทำสมาธิ แบบหลวงปู่มั่น
 ฝึกอานาปานสติกรรมฐาน เข้าสู่ฌาม 1- 4 #หลวงพ่อฤาษีลิงดำ #วัดท่าซุง
 กรรมฐานเบื้องต้น โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ขั้นตอนการปฏิบัติ พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 การเจริญสติปัฏฐาน พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 "ภาวนาเป็นหลักของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "สมาธิ การวัดใจ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "ต่างฝ่ายต่างอบรมกัน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "สติเตือนจิตให้รู้ตัว" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "จิตหว้าเหว่เรร่อน เพราะขาดสติ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 โครงการอบรมพุทธสาวกสาวิกา “รู้การเข้าถึงสิ่งสูงสุดก่อนสิ้นลม”


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย