ขั้นตอนการปฏิบัติ พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 DhammathaiTeam   28 ก.พ. 2563

ขั้นตอนการปฏิบัติ

พระธรรมเทศนา

โดย

หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=UEOBG9nuy30


 เปิดอ่านหน้านี้  334 

DT0005

DhammathaiTeam

28 ก.พ. 2563

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย