ให้สร้างสมกุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  4,881 

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...


ผู้ที่มีโอกาส ได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า
ในพระธรรม ในพระสงฆ์ อย่างแรงกล้าแล้วอย่างนี้
ตั้งอกตั้งใจละความชั่ว ทำความดีตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้ว
แม้ว่าตนยังไม่สามารถทำอาสวกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงได้
ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าติดตามไป

เมื่อไปเกิดในชาติต่อไปก็เป็นเหตุให้ระลึกได้
ถ้าระลึกชาติหนหลังไม่ได้แต่บุญกุศลเหล่านี้
มันก็ดลบันดาลให้ยินดีในการบริจาคทานมาแต่เล็กแต่น้อย
เช่นเด็กๆบางคนนะ นี่พ่อแม่ไปใส่บาตรอย่างนี้ พ่อแม่เอาไปด้วย
เห็นพ่อแม่ใส่บาตรก็ร้องไห้ขอใส่ด้วย อย่างนี้แหละพ่อแม่ก็ต้องอุ้มขึ้นมา
เอ้า หยิบข้าวหยิบอาหารใส่บาตรเข้าไป
แต่เด็กบางคนมันเฉย....ไม่สนเลย เอออย่างนี้แหละ
..ลองสังเกตดู..อุปนิสัยของคนเรานี่น่ะมันยิ่งกว่ากัน หย่อนกว่ากัน

ดังนั้น..การที่เรายินดีพอใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้นะ
ได้ชื่อว่า เป็นลาภอันประเสริฐของเราทั้งหลายแล้ว

ขอให้พากันเชื่อมั่นลงไปในผลทานที่เราได้บริจาคมา
เชื่อมั่นในผลศีลที่เรารักษา ที่เราไม่ทำบาป ไม่เบียดเบียนใคร
อย่างนี้นะ เชื่อมั่นในการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนานี้ว่า
เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล

บุญกุศลนี้จะนำจิตวิญญาณให้ไปเกิดในที่สุขสบาย
เมื่อยังละกิเลสไม่หมด จะไม่ไปเกิดในที่ทุกข์ที่ยาก
ที่ลำบาก ที่ท่านกล่าวว่า นรก อบายภูมิ อันนั้นเลย    


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย