"ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะกรรม" (หลวงตามหาบัวฯ)

 วิริยะ12  4,852 

 "ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะกรรม"

" .. เราอยู่ด้วยกันอย่าไปถือว่าใครสูงใครต่ำนะ ที่ว่าสูงนั้นต่ำนี้ ชั้นนั้นชั้นนี้ นี่เป็นสมมุติอันหนึ่งที่เรียกกัน ตั้งกันอย่างผิวเผินนะ ที่ลึกลับจริง ๆ สัตว์โลกนี้เกิดมาเพราะอำนาจแห่งกรรมด้วยกัน

เกิดมาแล้วถึงได้รู้เรามีกรรมได้เกิดมาฐานะเป็นอยางนี้ ๆ เบื้องหลังของเรามีความดีความชั่วหนุนมาอยู่แล้ว

ถ้ามีความชั่วหนุนมาเกิดที่ไหนก็เกิดในสถานที่ไม่พึงปรารถนานั่นแหละ หากได้เกิดในที่เช่นนั้น เพราะเจ้าของสร้างแต่ความผิดหวัง ๆ ให้ผู้อื่นมากมาย แล้วก็ย้อนมาหาเจ้าของให้เป็นความผิดหวังไปได้

ถ้าเราสร้างความสมหวังให้ผู้อื่นช่วยเหลือกันตามกำลังของเรา ใครมีมากมีน้อยช่วยเหลือ นี่กลับมาช่วยเรานะ ให้พากันจำไว้ วันนี้ไม่พูดอะไรมาก เอาละพอ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน     


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย