การบวงสรวงสิ่งภายนอกไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  4,824 

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

พระศาสดานั้นให้คนเราเชื่อต่อการกระทำของตัวเอง
ไม่ทรงสอนให้เชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอก
นี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นแล้วว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอก
ที่มนุษย์ผู้หลงผู้เมาเชื่อกันอยู่นั้นน่ะ มันไม่นำบุคคลให้พ้นทุกข์ไปได้
พระองค์รู้แจ้งแล้วจึงได้สั่งสอนพุทธบริษัท ให้เว้นจากการบวงสรวง
การบูชาพระเคราะห์อะไรต่ออะไร ผูกดวง ดวงไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรหมู่นี้
พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนเลย มันเรื่องศาสนาพราหมณ์ต่างหากอันนี้

เราต้องเรียนรู้ พระองค์เจ้ารู้แจ้งแล้วศาสนาพราหมณ์น่ะไม่เป็นทางพ้นทุกข์
เหตุดังนั้นเมื่อพระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมบางแห่ง คนถือผีกันมาก
ถือฤกษ์ถือยาม สะเดาะเคราะห์อะไรต่ออะไร
พระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงตรัสพุทธภาษิตขึ้นไว้ ซึ่งแปลเป็นใจความว่า
ผู้ใดมาถึงซึ่งเมื่อภัยอันตรายมาถึงเข้าแล้วไปอ้อนวอน
บนบาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลก
ซึ่งเข้าใจว่า อาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ ตามภูเขา ตามถ้ำ
หรือตามภูมิสถานต่างๆ หมู่นี้นะ เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีอำนาจ
สามารถกำจัดภัยพิบัติของร่างกายออกไปได้

ดังนั้นจึงต้องอ้อนวอนบวงสรวงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมาช่วยตน
ให้หายโรค หายภัย หายเสนียด_ต่างๆหมู่นี้
เมื่อตนหายแล้วตนจะเลี้ยง ตนจะบวงสรวง
ได้บนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างนั้น
แต่บังเอิญการเจ็บป่วยนั้นมันหายขึ้นมาก็เลยว่า
เป็นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแหละมาช่วยดลบันดาลให้หายเจ็บป่วยได้
เอ้า บางรายก็ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลงไป บวงสรวงบูชาเข้าไปอย่างนี้นะ
นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษม นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดม พระองค์ว่า
ผู้ใดมาถึงซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปไม่ได้

ส่วนบุคคลได้มาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พร้อมทั้งรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่
นี่คือที่พึ่งอันเกษม ที่พึ่งอันอุดม ผู้ใดเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้ว
ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้ดังนี้ พระศาสดาจึงได้ทรงตรัสภาษิตนี้ไว้
เพื่อให้พุทธบริษัทได้รู้ว่า การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การบวงสรวงบูชาเช่นนั้น ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์
จะได้เว้นการผูกดวง การสะเดาะเคราะห์ หมู่นี้นะ...ไม่ใช่แล้ว

กรรมวิธีเหล่านี้ไม่สามารถจะช่วยคนเราให้พ้นจากกิเลสตัณหา
ให้หายโรคหายภัยจริงจังลงไปได้..ไม่มี ถ้าหากว่าทำอย่างนั้นนะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยชีวิตของคนให้หายเจ็บหายป่วยได้อย่างนี้
มันก็จะไม่มีคนตายแหละ ไม่มีแล้ว    


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย