ขอคำแนะนำหนังสือ สำหรับถวายพระครับ

 benjrt    

ผมกำลังคัดเลือกหนังสือ และจัดหาหนังสือที่น่าสนใจถวายพระสงฆ์
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครับ เลยอยากลองถามความเห็นท่านสมาชิก
ว่ามีหนังสือเล่มใดน่าสนใจบ้างครับ จะได้จัดหาไปถวายท่านครับ
ขออนุญาตคัดลอกคำแนะนำดังนี้ครับ(เหมาะกับพระป่า):

คัดมาจากเว็บของหลวงตาบัวค่ะ เห็นว่ามีประโยชน์ เพราะเราก็จะทำอย่างนี้เหมือนกัน สิ่งของที่จำเป็นสำหรับถวายพระ(บางครั้งคนไม่ค่อยถวาย)
1. สีย้อมผ้า(ตรากิเลน จะย้อมติดดี) บางวัดใช้อัตราส่วน สีเหลืองทอง
2 กระป๋อง ต่อสีกรัก(สีอัลโกโซน) 1 กระป๋อง ถ้าพระมีหลายรูปก็ใช้หลายกระป๋อง
2. เทียน (ตราแสงจันทร์ น้ำตาเทียนจะไหลช้า) ท่านจะใช้จุดเดินจงกรม
3. ถ่านไฟฉาย ทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก แล้วแต่ขนาดไฟฉาย
4. มีดโกน ( ถวายใบมีดเผื่อไว้ด้วย)
5. ไฟแช็คหรือไม้ขีด
6. ร่ม กันฝน ถ้าเป็นขนาดใหญ่ (เกือบเท่ากลด) คันละประมาณ 230 -280 บาท ถ้าเป็นขนาดธรรมดา สีดำ คันละประมาณ 100 บาท สีเหลืองคันละประมาณ 150 บาท

พระที่อยู่ในป่าในเขาเวลาไปบิณฑบาต เดินไกลประมาณ 4กิโลเมตรก็มี จำเป็นต้องใช้ร่ม (เคยเห็นพระบางรูปใช้กลดกางแทนร่ม อาจเป็นเพราะท่านไม่มีหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ) การซื้อร่มควรเลือกปลายร่มหรือยอดร่มที่เป็นพลาสติก ไม่ควรเป็นโลหะ เพราะอาจล่อฟ้า ในกรณีที่พระอยู่กลางแจ้งหรือที่โล่ง

จากการสอบถามพระสงฆ์(จากหลายๆวัด)เลย ได้10อันดับสิ่งของถวายสังทาน คือ

1.อุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่สมุด ปากาไ ม้บรรทัด เป็นต้น
2.ใบมีดโกน ที่เป็นแบบด้ามเหล็ก
3.ผ้าไตรจีวร
4.หนังสือที่มีประโยชน์ เช่น หนังสือสวดมนต์ หนังสือที่เกี่ยวกับธรรมะ หนังสือทางวิชาการและสารคดีที่ให้ความรู้
5.รองเท้าแตะ สีดำรูปแบบตามความเหมาะสม
6.ยารักษาโรคที่ใช้กันทั่วๆไป เช่น แก้ปวด แก้ไข้ ยาลดกรด เป็นต้น
7.ผ้าขนหนูเนื้อดีๆ ขนาดเหมาะสม สีเหลืองนะจ๊ะ
8.อุปกรณเกี่ยวกับไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
9.อุปกรณ์ทำความสะอาดเช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น แปรงขัดพื้น เป็นต้น
10.ยาสระผม (ใช้สำหรับสระหนังศรีษะและตอนโกนผม)


ส่วนหนังสือเท่าที่เห็นประกาศในเวปอื่นๆได้้แก่:

บุพพสิกขาวรรณนา และนวโกวาท
--------------------------------------------------------------------------
หนังสือ ชื่อ"ศีล 227 เทศน์ภาคปฏิบัติ" ของหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ.พิจิตร
อาตมาขอรับบริจาค หนังสือ ชื่อ"ศีล 227 เทศน์ภาคปฏิบัติ" ของหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ.พิจิตรและ สื่อทุกชนิดที่เกี่ยวกับการเจริญสติ และพระวินัย เพื่อทำห้องสมุด กรุณาส่งมาที่ วัดป่านาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วย สาธุ
---------------------------------------------------------------------------
ขออนุญาตเว็บมาสเตอร์ประกาศหาเจ้าภาพผู้ใจบุญถวายหนังสือเรียนพระบาลีเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา


สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อเดือน พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา ได้รับนักเรียนเข้าเรียนต่อในส่วนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จำนวน 87 รูป ทำการสอนมาแล้วประมาณ 2 เดือน ทำให้เกิดปัญหาว่า หนังสือที่ใช้เรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ซึ่งเดิมมีประมาณ 7 เล่ม เท่านั้น ทำให้การศึกษาของนักเรียนไม่คืบหน้า

จึงอยากขอความ อนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้ช่วยสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ซึ่งเป็นวิชาที่เรียนเพื่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาสืบไปให้นานเท่านนาน

โดยร่วมสนับสนุนถวายหนังสือเรียนแด่พระภิกษุสามเณร 87 รูปละ 1 ชุด ฯ ละ 180 บาท

เป็นเจ้าภาพทำบุญสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี วัดพันษี (สนับสนุนการศึกษานักธรรม-บาลี)
สาขา ศีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 331-0-06380-1

ถ้า ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่ ส่งไปที่ พระสมรัก ญาณธีโร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวทิยา วัดพันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 หรือ อีเมล์ somrak43@hotmail.com เบอร์โทร 0862602702 เว็บ http://www.phrasomrak.com

ขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้ว จงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ ขอให้ได้มนุษย์สมบัติ ขอให้ได้สวรรค์สมบัติ ขอให้ได้นิพพานสมบัติ จะนึกประสงค์สิ่งใด ขอจงสมปรารถนาทุกประการ อันว่า โรคภัยไข้เจ็บ ความยากจนค่นแค้น และคำว่า "ไม่มี" ขออย่าให้ท่านและครอบครัวประสบพบเลยฯ

เอตทคฺคํ ภิกฺขเว วุฑฺฒีนํ ยทิทํ ปญฺญาวุฑฺฒิ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเจริญด้วยปัญญา เป็นเลิศกว่าความเจริญทั้งปวง

ธรรม ทาน การสร้างหนังสือธรรมะจะเป็นชนิดใบลานหรือเล่มสมุด หรือจะเป็นในรูปแบบอิเล็คทรอนิคก็ตาม ก็ถือว่า สงเคราะห์เข้าในการให้ธรรมทาน เพราะตัวหนังสือ หรือภาพ ที่เกี่ยวกับธรรมะ ล้วนบรรจุธรรมวินัย ซึ่งเป็นคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ผู้ศึกษาจะได้เอาธรรมที่ศึกษานั้นทั้งสอนตนฝึกฝนอบรมตน เมื่อสอนตนเองดีแล้วจึงสอนคนอื่นต่อไป ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนในการสร้างธรรมทาน จะเป็นการจัดพิมพ์ เรียบเรียง บริจาคปัจจัย ก็เท่ากับว่า เป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความฉลาดสามารถในการแสดงธรรม

อานิสงส์ ที่ทุกท่านจะได้รับ
- ทำให้มีสติปัญญาดี ในภพต่อๆไปจะฉลาดเฉลียวมีปัญญา
- ทำให้มีดวงปัญญาสว่างไสว แตกฉานแทงตลอดทั้งศาตร์ในทางโลกและทางธรรม
- ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้ มีสติปัญญา ความทรงจำ สมบูรณ์พร้อม
- ทำให้ได้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญ เป็นที่นับหน้าถือตาของมนุษย์และเทวดา
- ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
- เมื่อละโลกไปจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์
- ทำให้มีดวงตาเป็นธรรมได้โดยง่าย เข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยง่าย
-----------------------------------------------------------------------

หนังสือเกี่ยวกับแนวทางเจริญสติ หรือสติปัฏฐาน 4 เช่นหลวงพ่อชา หลวงพ่อพุทธ พุทธทาสภิกขุ หลวงปู่ดุลย์ พระอาจารย์ปราโมทย์
-------------------------------------------------------------------------
อานิสงส์ของการสร้างหนังสือสวดมนต์นั้น (ถือว่าเป็นธรรมทานอย่างหนึ่ง) มีมากมายมหาศาล ไม่สามารถจะบรรยายได้ครบ แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้รับ ก็คือความสบายใจ ความสุขกับการให้สิ่งที่ดีๆ สิ่งที่มีสาระกับบุคคลอื่น การให้สิ่งที่ดีๆ กับคนอื่น แน่นอน..ท่านย่อมจะได้รับสิ่งที่ดีๆ กลับคืนนมา..อย่างแน่นอน ดั่งสุภาษิตที่ว่า "ให้อย่างไร ย่อมได้สิ่งนั้นกลับคืน"

คูรายละเอียด และรับหนังสือสวดมนต์ฟรี ได้ที่

[url]http://www.thaidoweb.com/freeboard/show.php?Category=anothai&forum=1&No=448&picfolder=eG5Te0841&#top [/url]
--------------------------------------------------------------------------
ขออนุโมทนาด้วยครับ และขอผลแห่งกุศลของคุณbenjrtเป็นพลวปัจจัยให้มีความสุข มีปัญญาั้ทั้งในทางโลกและทางธรรม และสามารถพาตนใ้ห้พ้นจากวัฏทุกข์ได้ในที่สุดเทอญ


สาธุครับ
ขอบคุณครับ คุณ ddman


 3,990 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย