ขอคำแนะนำหนังสือ สำหรับถวายพระครับ

 benjrt    

ผมกำลังคัดเลือกหนังสือ และจัดหาหนังสือที่น่าสนใจถวายพระสงฆ์
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครับ เลยอยากลองถามความเห็นท่านสมาชิก
ว่ามีหนังสือเล่มใดน่าสนใจบ้างครับ จะได้จัดหาไปถวายท่านครับ   
ขออนุญาตคัดลอกคำแนะนำดังนี้ครับ(เหมาะกับพระป่า):

คัดมาจากเว็บของหลวงตาบัวค่ะ เห็นว่ามีประโยชน์ เพราะเราก็จะทำอย่างนี้เหมือนกัน สิ่งของที่จำเป็นสำหรับถวายพระ(บางครั้งคนไม่ค่อยถวาย)
1. สีย้อมผ้า(ตรากิเลน จะย้อมติดดี) บางวัดใช้อัตราส่วน สีเหลืองทอง
2 กระป๋อง ต่อสีกรัก(สีอัลโกโซน) 1 กระป๋อง ถ้าพระมีหลายรูปก็ใช้หลายกระป๋อง
2. เทียน (ตราแสงจันทร์ น้ำตาเทียนจะไหลช้า) ท่านจะใช้จุดเดินจงกรม
3. ถ่านไฟฉาย ทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก แล้วแต่ขนาดไฟฉาย
4. มีดโกน ( ถวายใบมีดเผื่อไว้ด้วย)
5. ไฟแช็คหรือไม้ขีด
6. ร่ม กันฝน ถ้าเป็นขนาดใหญ่ (เกือบเท่ากลด) คันละประมาณ 230 -280 บาท ถ้าเป็นขนาดธรรมดา สีดำ คันละประมาณ 100 บาท สีเหลืองคันละประมาณ 150 บาท

พระที่อยู่ในป่าในเขาเวลาไปบิณฑบาต เดินไกลประมาณ 4กิโลเมตรก็มี จำเป็นต้องใช้ร่ม (เคยเห็นพระบางรูปใช้กลดกางแทนร่ม อาจเป็นเพราะท่านไม่มีหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ) การซื้อร่มควรเลือกปลายร่มหรือยอดร่มที่เป็นพลาสติก ไม่ควรเป็นโลหะ เพราะอาจล่อฟ้า ในกรณีที่พระอยู่กลางแจ้งหรือที่โล่ง
• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ดีเก่าที่ตัวมีต้องรักษาไว้ ดีใหม่ที่ยังไม่มีก็ต้องก้าวไปทำให้สำเร็จ

• แสงเพลิงสุดท้าย (the Final Flame)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย