ช่วยหน่อยคร๊ะหางานมิเจอ

 บอย  

หิริโอตตัปปะ(หัวเป็นภาษาอังกฤษ)

หมายถึง...


ช่วยหาหน่อยน่ะคร๊ะ


• ต้นไม้ สวน และป่า

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• สัตว์ ๔ สหาย ( มหาอุกกุสชาดก )

• "เรื่องของจิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• "ทานกับความตระหนี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย