ช่วยหน่อยคร๊ะหางานมิเจอ

 บอย    

หิริโอตตัปปะ(หัวเป็นภาษาอังกฤษ)

หมายถึง...


ช่วยหาหน่อยน่ะคร๊ะ
คำถาม ไม่ชัด นะครับ ....ข้อความในวงเล็บหมายถึงอะไรครับ ?

ถามใหม่อีกที นะครับ .


Hiri-ottappa: Pali Buddhist Buddhism Dictionary on

หิริ = moral shame
โอตตัปป = moral dread

ดูคำแปลข้างล่างครับ

Hiri-ottappa hiri-ottappa (hiri-ottappa): "moral shame and moral dread". These twin emotions - the "guardians of the world" - are associated with all skillful actions. Hiri is an inner conscience that restrains us from doing deeds that would jeopardize our own self-respect; ottappa is a healthy fear of committing unskillful deeds that might bring about harm to ourselves or others.


ที่มา : http://www.experiencefestival.com/a/Hiri-ottappa/id/83874

หิริโอตตัปปะ...ธรรมะคุ้มครองโลก

1. หิริ (ความละอาย, ละอายใจต่อการทำความชั่ว - moral shame; conscience)
2. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป, เกรงกลัวต่อความชั่ว - moral dread)

ที่มา : http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=23 4,139 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย