อา. 6 กุมภาพันธ์ ณ สวนเวฬุวัน(ป่าไผ่) พุทธมณฑลสาย๔ มาร่วมพังธรรม อบรอริยะสัจจ์๔ ค่ะ

 nuunidjaa    23 ม.ค. 2554

 สวัสดีค่ะสาธุชน กัลยาณมิตร และสมาชิกทุกท่าน

ขอเรียนให้ทราบว่า วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 นี้
สมาชิกเว็บธรรมะไทย และชาวคณะชมรมธรรมะไทย
ได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์อิทธิ การะเกตุ
มาบรรยายธรรม "อริยสัจจ์๔" และสอนปฏิบัติ แนวเจโตวิมุติ

ณ สวนเวฬุวัน(ป่าไผ่) พุทธมณฑลสายสี่
ถนน พุทธมณฑลสายสี่ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.****ญาติธรรม สาธุชน และกัลยาณมิตรท่านใด
มีโอกาสก็ขอเรียนเชิญฟัง และ ร่วมปฏิบัติธรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว

**(ร่วมฟังธรรม และเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเจ้าค่ะ) ***


...@^_^@ ...

เจริญอรหันตมัคค์


"เรายังมองไม่เห็นความสวัสดีจะมีแก่สัตว์ทั้งหลาย
นอกจากปัญญาและความเพียร
นอกจากความสำรวมอินทรีย์
และการสลัดวางทุกสิ่งทุกอย่าง"******

"คนผู้แสวงหาความสุขเพื่อตน พึงกำจัดความรำพัน
ความทะยานอยาก และความโทมนัสของตน
พึงถอนลูกศรคือกิเลสของตนเสีย
เป็นผู้มีลูกศรคือกิเลสอันถอนขึ้นแล้ว
อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว
ถึงความสงบใจ ก้าวล่วงความเศร้าโศกได้ทั้งหมด
เป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศก ย่อมจักเยือกเย็นฉะนั้นแล"


@@@....@@@

@ติดต่อสอบถามได้ที่ .....

คุณเสงี่ยม...โทร 082-2243654
คุณหนูนิด ...โทร 081-8130897
    
 4,199 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย