บทกวีสู่ฝัน....วันแห่งธรรม

 นันทิ   5 ต.ค. 2553

บทกวี สู่ฝัน วันสดใส
อักษรไทย รายเรียง เคียงกันเอ๋ย
สู่ทางธรรม นำไทย ให้ได้เชย
วิมุตเผย โผล่ผลุด หยุดอบาย

หยุดเถิดหยุด ยื้อยุด เรื่องมิจฉา
อวิชชา พาทุกข์ เรื่องสุขหาย
ความโง่งม จมจู่ อยู่เหมือนตาย
วางอบาย ได้สุข ไม่ทุกข์นาน

ประตูหก ยกตั้ง ยั้งไว้คิด
ผัสสะติด ผิดหลง ลงขนาน
ตั้งตัวรู้ ที่ใจ ให้ชำนาญ
ฝึกการอ่าน จิตตน จนเข้าใจ

ฝึกจนเห็น ให้เป็น เช่นไตรลักษณ์
ใจประจักษ์ มักคุ้น วุ่นหวั่นไหว
อนิจจัง ไม่เที่ยง ไม่ว่าใคร
ทุกขังใน ทุกสิ่ง ที่ยึดเอา

อนัตตา ตัวตน คนทั้งหลาย
ไม่มีกาย มีตน อย่าโง่เขลา
อย่าไปยึด ไปติด คิดมั่วเอา
กายเป็นเรา เง่าโง่ โอ้นิจจา

วางให้สิ้น ตัวตน พ้นทุกข์แน่
มิเปลี่ยนแปร แท้เที่ยง ไม่มุสา
วางมันทิ้ง ไปเถิด อวิชชา
แสวงหา ธรรมา พานิพพาน   
 เปิดอ่านหน้านี้  5927 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย