วันพ่อที่จะถึงนี้วัดไหนจัดบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลบ้างครับ

 ช่าง พอ MBK    

วันพ่อที่จะถึงนี้วัดไหนจัดบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลบ้างครับ
ช่วงนี้เหมาะสุด เศษฐกิจไม่ดี บ้านเมืองไม่สงบ ขอบคุณครับ
สาธุอนุโมทนาครับ ไม่ทราบว่าจะบวชในกทม หรือต่างจังหวัดเผื่อถามคนอื่นให้น่ะครับ แล้วคิดว่าจะบวชนานเท่าไรครับ


ขอบคุณครับคุณ ddman
สะดวกที่กรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงครับ
ตั้งใจว่าจะบวชอย่างน้อย 7 วันครับแต่นานสุดคงไม่เกินเดือนครับ


คุณช่างพอครับ ผมยังไม่ได้คำตอบจากคนท่ีรู้จักนะครับ แต่บังเอิญพบข้อมูล ที่อาจเป็นประโยชน์ นะครับ ลองติดต่อสอบถามดูครับ ได้ข่าวอย่างไรช่วยแจ้งด้วยครับ

http://larndham.net/index.php?showtopic=25644

หรือลองโทรถามที่วัดต่างๆ เช่น
วัดสังฆทาน
http://sanghathandhamma.com/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=1&date=2006-07-01
http://sanghathandhamma.com/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=1

วัดอโศการาม
136 หมู่ 2 ซ.สุขาภิบาล 58 ถ.สุขุมวิท (กม.31)
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 02-389-2299, 02-703-8405

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2002

ขออนุโมทนาครับ หากได้บวชแล้วขอให้ตั้งใจประพฤติตามพระวินัยอย่าง
เคร่งครัดนะครับ จะมีอานิสงค์มหาศาลทั้งในปัจจุบันและชาติต่อๆไปวินัยของพระภิกษุสงฆ์ ที่ประชาชนควรทราบ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย
พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ. ๙)
วัดบวรนิเวศวิหาร

ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ

http://larndham.net/index.php?showtopic=24851


ดูรายละเอียดเรื่องการบวชที่link ครับ

การบวชเป็นสามเณร
http://www.dhammathai.org/store/sasana/h2_page1.php

ของใช้ในพิธีบรรพชา
http://www.dhammathai.org/store/sasana/h2_page2.php

การบวชเป็นภิกษุ (๑)(อุปสมบทแบบอุกาสะ)
http://www.dhammathai.org/store/sasana/h3_page1.php

อุปสมบทแบบเอสาหัง
http://www.dhammathai.org/store/sasana/h4_page1.php

คำกล่าวขอบรรพชาเป็นสามเณรของนาคว่าพร้อมกันสองคน
http://www.dhammathai.org/store/sasana/h5_page1.php

วิธีการสวดสมมติตนซักซ้อมนาคคนเดียว
http://www.dhammathai.org/store/sasana/h6_page1.php

วิธีการลาสิกขา
http://www.dhammathai.org/store/sasana/h18_page1.php


เพิ่งทราบข่าวจากคนรู้จักอีกข่าวหนึ่งดังนี้ครับ

มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช กำหนดจัดอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา จำนวน ๘๒ รูป โดยประกอบพิธีอุปสมบท ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แล้วไปพักศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในการนี้ กองทัพเรือได้จัดกำลังพลเข้าร่วมอุปสมบทด้วย จำนวน ๑๐ นาย โดยรับสมัครข้าราชการที่มีศรัทธาซึ่งไม่เคยอุปสมบทในโครงการหรือกิจกรรมที่กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพมาก่อน ในระยะเวลา ๑๐ ปี หากข้าราชการท่านใดที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมอุปสมบท กรุณาแจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง วันที่ เดือน ปีเกิด วันเกิด ปีเกิด น้ำหนัก ส่วนสูง ขนาดเสื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ ให้หน่วยต้นสังกัดส่งถึง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2


ขอขอบพระคุณในทุกคำตอบนะครับคุณ ddman
ผมรู้สึกได้ถึงความจริงใจในทุกๆคำตอบ

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคงจะบวชที่วัดระฆังครับ

ร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับ

(ฝากถามผู้รู้หน่อยนะครับว่า ถ้าบวชเกิน 3 ครั้งจะเป็นอันตรายอย่างไรไหม
จะได้ บุญ บาป อย่างไร คือเคยได้ยินว่าชาย 3 โบสถ์คบไม่ได้)


ผมขออนุโมทนาสาธุครับช่างพอ ท่ีมีบุญได่้บวชให้เป็นอุปนิสสัยต่อไป

(ฝากถามผู้รู้หน่อยนะครับว่า ถ้าบวชเกิน 3 ครั้งจะเป็นอันตรายอย่างไรไหม
จะได้ บุญ บาป อย่างไร คือเคยได้ยินว่าชาย 3 โบสถ์คบไม่ได้)


ผมขอตอบให้เลยว่าคำกล่าวนี้เป็น "มิจฉาวาจา" ไม่มีเหตุผลครับ จึงไม่ควรใส่ใจ ผมเคยมีโอกาสนทนากับหลวงพ่อ
ปัญญา และได้สอบถามท่านเรื่องนี้ท่านบอกว่า "บวชหลายหนดีกว่าไม่บวชเลย!" ผมเคยทราบว่ามีพระรูปหนึ่งครั้ง
พุทธกาล ที่บวชแล้วสึกถึง 7 ครั้งผมจะพยายามค้นมา post ให้ในคราวหน้าครับ


 4,061 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย