วันพ่อที่จะถึงนี้วัดไหนจัดบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลบ้างครับ

 ช่าง พอ MBK    

วันพ่อที่จะถึงนี้วัดไหนจัดบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลบ้างครับ
ช่วงนี้เหมาะสุด เศษฐกิจไม่ดี บ้านเมืองไม่สงบ ขอบคุณครับ   
สาธุอนุโมทนาครับ ไม่ทราบว่าจะบวชในกทม หรือต่างจังหวัดเผื่อถามคนอื่นให้น่ะครับ แล้วคิดว่าจะบวชนานเท่าไรครับ


• "เด็กไม่รู้เดียงสา ชื่อว่ามีศีลหรือไม่" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• หมู่บ้าน ตำบล เมืองและแคว้น

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• มรณานุสติ (EP1/8) [9-12 ธ.ค.62] โดย พอจ.ไพศาล วิสาโล ณ.อาศรมมาตา จ.โคราช

• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจทิศ6

• มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ธรรม (คือความคิดทั้งหลาย) มีใจเป็นประธาน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย