การทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผุ้ที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับหรือไม่ อย่างไร

     

การทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่เรารักซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนั้น อยากเรียนถามว่าผู้ที่ตายไปแล้วจะได้รับกุศลผลบุญที่เราอุทิศไปให้หรือไม่ ถ้าได้รับได้รับอย่างไร ได้โปรดเมตตาตอบให้หายสงสัยด้วยจะได้สบายใจ และเชื่อแน่ว่าคำถามนี้คนธรรมดาอย่างกระผมที่ยังรักยังห่วงหาอาลัยกันกับคนที่ตายไปแล้วอยากทราบมากๆ และเชื่อว่ายังมีคนอีกจำนวนมากก็คงอยากทราบเช่นกัน ขอความกรุณาได้เมตตาช่วยอธิบายที่เป็นภาษาง่ายๆที่คนธรรมดาอย่างพวกกระผมที่ค่อนข้างห่างไกลธรรมะจะได้เข้าใจ กราบขอบพระคุณอย่างสูง

การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เขาเหล่านั้นจะได้รับหรือไม่ เพราะเหตุใด

ได้รับก็มี ไม่ได้รับก็มี

เพราะการที่จะได้รับนั้น จะต้องพร้อมด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ

๑) ทานนั้นจะต้องถวายแก่สงฆ์
๒) หลังจากถวายทานแล้ว ผู้ถวายต้องตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
๓) ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะต้องอยู่ในภพภูมิที่สามารถรับรู้และร่วมอนุโมทนาได้

ตามหลักฐาน

มีเปรตจำพวก “ปรทัตตุปชีวิกเปรต” เท่านั้นที่อยู่ในวิสัยที่จะมารับรู้และร่วมอนุโมทนาได้

ถ้าผู้ที่ล่วงลับไม่รู้ หรือรู้แต่ไม่ได้อนุโมทนา

ก็ ไม่ได้รับส่วนบุญที่ญาติมิตรแผ่ไปให้ ฉะนั้น เมื่อทำบุญกุศลทุกครั้ง ควรอุทิศส่วนกุศลให้ญาติทั้งหลายของเราทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ เพราะในสังสารวัฏฏ์ที่ผ่านมานี้ อาจมีญาติของเรายังคอยการอุทิศส่วนกุศลจากเราอยู่ แม้หากไม่ถึงหรือไม่สำเร็จ บุญนั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหน คงเป็นบุญที่ติดตัวแก่ผู้อุทิศให้นั้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ทำบุญได้รับความสุขความเจริญในชาติต่อๆไป

ข้อสังเกต ในด้านตัวของผู้รับที่จะต้องตาย เหตุใดจึงต้องรอให้ตายเสียก่อนแล้วไปรอรับส่วนกุศลที่ลูกหลานอุทิศให้ เราทำเอาไปด้วยตัวของเราเองไม่ดีกว่าหรือ

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=125605


อยากเรียนถามว่าผู้ที่ตายไปแล้วจะได้รับกุศลผลบุญที่เราอุทิศไปให้หรือไม่ = ถ้าเขาอยู่ในภพภูมิที่รับได้...ก็มีสิทธ์ได้รับ
ถ้าได้รับได้รับอย่างไร = รับได้ด้วยการอนุโมทนาบุญที่มีผู้อุทิศให้


 4,176 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย