ขอเชิญปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ วัดหลวงปรีชากูล

 วัดหลวงปรีชากูล    5 ก.พ. 2559

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ รักษาศีล ๘
วันมาฆบูชา วัดหลวงปรีชากูล
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

กำหนดงาน วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2559
มีการฟังธรรมบรรยาย ปฏิบัติธรรม ตามแนวทางสติปัฏฐานสี่

วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๙
- เวลา ๑๙.๐๐ น. บวชสมาทานศีล ๘

วันอังคารที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙
- เวลา ๖.๐๐ น. ลาศีล

นำปฏิบัติโดย พระมหาสุชาติ ฐิตธมฺโม สำนักปฏิบัติธรรมแดนวิเวก กบินทร์บุรี

ติดต่อสอบถาม โทร. 087-1076226, 086-1429827, 087-6117669

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
 4,128 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย