คนเจ้าอารมณ์ ไม่ใช่เจ้าของอารมณ์ ตรงกันข้ามกลับเป็น ทาสของอารมณ์

 DhammathaiTeam  

"คนเจ้าอารมณ์
ไม่ใช่ เจ้า ของอารมณ์
ตรงกันข้ามกลับเป็น
ทาส ของอารมณ์"

-------------------------------

"ทางโลกคำว่า เจ้า คำว่า นาย ต้องไปด้วยกัน แต่ทางด้านในจิตใจ ไม่ใช่
คนเจ้าอารมณ์ไม่ใช่ เจ้า ของอารมณ์ ตรงกันข้ามกลับเป็น ทาส ของอารมณ์

วิ่งทำงานรับใช้กิเลสทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีค่าตอบแทน จะเป็นเจ้า จะเป็นนาย ได้อย่างไร เมืองไทยเลิกทาสตั้งแต่ร้อยกว่าปีมาแล้ว เมื่อไหร่เราจะปลดปล่อยตัวเองจากความเป็นทาสกิเลสนี้เสียที"

พระอาจารย์ชยสาโร

-------------------------
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/
Dhamma by Ajahn Jayasaro   

ที่มา : https://www.facebook.com/jayasaro.panyaprateep.org/

2,908Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย